17.07. Onneksi olkoon: Ossi, Ossian | Palaute
Koko Helsinki

Hallinto ja organisaatio

Uutiset

Avoimet työpaikat

Katso avoimet työpaikat täältä.

Yhteiset yksiköt

Yhtymän johtajan toimisto tukee yhtymän johtajaa hänen tehtävissään sekä tekee töitä mahdollistaakseen seurakuntien elinvoimaisuuden.

Hallinto-osastolla huolehditaan seurakuntien talouden kokonaisuudesta, yhtymän yhteisestä hallinnosta ja lakiasioista, jäsenrekisterin ylläpidosta ja kirkonkirjoista ja tietohallinnosta.

Henkilöstöosasto hoitaa henkilöstöhallintoa.

Keskusrekisterin tehtävänä on huolehtia jäsenrekisteritiedoista. Siellä palvellaan virkatodistus- ja sukuselvitysasioissa sekä laaditaan tilastoja jäsenmääristä.

Kiinteistöosasto vastaa rakennuksista, leirikeskuksista ja muusta kiinteästä omaisuudesta.

Ympäristö- ja hautaustoimi vastaa hautausmaiden hallinnosta, suunnittelusta, hautaustoimen asiakaspalvelusta, Kirkon ympäristödiplomin mukaisten ympäristöasioiden kehittämisestä ja koordinoimisesta sekä hautainhoitorahaston hautausmailla tapahtuvasta toiminnasta.

Yhteisessä seurakuntatyössä hoidetaan ja koordinoidaan seurakuntien yhteisiä palveluita kuten perheneuvontaa, sairaalasielunhoitoa, kasvatusta, oppilaitostyötä, Varustamoja sekä erityisryhmien toimintoja.

Viestintä palvelee seurakuntalaisia ja muita yksityisiä ihmisiä, mediaa ja erilaisia yhteisöjä sekä seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstöä.

Sisäinen tarkastus on oma, erillinen yksikkönsä, ja vastaa toiminnastaan suoraan luottamuselimille.

Kirkko ja kaupunki‍