13.06. Onneksi olkoon: Raili, Raila | Palaute
Koko Helsinki

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto

26.04.2024, 13:16

Helsingin seurakuntayhtymään kuuluu 19 seurakuntaa, jotka ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Helsingin seurakuntayhtymän, jonka yksiköt hoitavat muun muassa talous-, henkilöstö-, jäsenrekisteriasioita, yhtymän yhteistä hallintoa, kiinteistöjä, hautausmaita ja viestintää.

Hallinto-osastolla huolehditaan seurakuntien talouden kokonaisuudesta, yhtymän yhteisestä hallinnosta ja lakiasioista, jäsenrekisterin ylläpidosta ja kirkonkirjoista ja tietohallinnosta.

Helsingin seurakuntayhtymän laskutusosoitteet

Helsingin seurakuntayhtymä käsittelee laskut sähköisesti. Tietoa laskujen käsittelystä löydät välilehdiltä Laskutusosoitteet ja Yhteystiedot.

Asiakirjapyynnöt ja arkisto

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Helsingin seurakuntayhtymän yhteisten palvelujen asiakirjoja (mm. yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätökset) koskevat asiakirjapyynnöt osoitetaan seurakuntayhtymän kirjaamoon. Seurakuntien asiakirjoja koskevat pyynnöt tulee suunnata suoraan asiasta vastaavaan seurakuntaan. Seurakuntayhtymän kirjaamosta ja keskusarkistosta saa tarvittaessa lisätietoja seurakuntayhtymän eri toimialueista ja säilytettävistä aineistoista. Vanhempia asiakirjoja on mahdollista tulla tutkimaan paikan päälle seurakuntayhtymän keskusarkistoon sopimuksen mukaan arkisin klo 10-14.

Katso myös:

Asiakirjoista perittävät maksut

Tietosuoja ja omien tietojen tarkastaminen

Virkatodistus- ja sukututkimuspalvelut