20.05. Onneksi olkoon: Lilja, Karoliina, Lilli, Lila | Palaute
Koko Helsinki

Talousarvio ja tilinpäätös

20.12.2023, 12:24

Helsingin seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on varsinainen talousarvio tuloarvioineen ja määrärahoineen. Talousarvio toiminta- ja taloussuunnitelmineen jaetaan käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan. Seurakuntien toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä määrärahat löytyvät käyttötalousosasta. Joitakin seurakunnallisia tehtäviä on päätetty hoitaa yhteisesti ja nämä löytyvät käyttötalousosan kohdasta yhteiset seurakunnalliset tehtävät. Lisäksi seurakuntien kiinteistöjen ylläpito ja hautausmaat hoidetaan yhteisesti. Investoinnit löytyvät investointiosasta ja rahavarojen muutokset rahoitusosasta. Määrärahoja on myös yhteiselle hallinnolle.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan ja sen allekirjoittaa yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaavana viranhaltijana hallintojohtaja maaliskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen tilintarkastajat hoitavat tehtävänsä. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellään yhteisessä kirkkovaltuustossa yleensä kesäkuussa, jolloin myös päätetään vastuuvapauksista. Tilinpäätöskirja noudattaa pääasiassa samaa rakennetta kuin talousarvio. Osat ovat: toimintakertomus, talousarvion toteutuminen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot sekä allekirjoitukset, tilinpäätösmerkintä, luetteloita ja selvityksiä. Tilinpäätöskirjan loppuun on liitetty tilintarkastuskertomus. Tilinpäätöslaskelmista löytyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernitase.