12.06. Onneksi olkoon: Esko | Palaute
Koko Helsinki

Seurakuntayhtymän johtajan toimisto

Seurakuntayhtymä

10.04.2024, 09:05
Helsingin seurakuntayhtymän johtajan toimisto tukee yhtymän johtajaa hänen tehtävissään sekä tekee töitä mahdollistaakseen seurakuntien elinvoimaisuuden.
Seurakuntayhtymän johtajan toimiston henkilöt

Helsingin seurakuntayhtymän johtajan toimisto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja edistää seurakuntien ja seurakuntayhtymän välistä yhteistyötä.

Lupaamme puhua hyvää kirkosta ja toisistamme, johtaa tiedolla, tukea yhteistyön tekemistä, hyödyntää seurakuntien ja luottamushenkilöiden osaamista, käydä dialogia yhteiskunnan toimijoiden kanssa sekä rakentaa Kirkko Helsingissä tunnettuutta.

Seurakuntayhtymän johtaja tiimeineen vastaa:

  • seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden yleisjohtamisesta ja yksiköiden toiminnan koordinoinnista
  • seurakuntayhtymän strategisesta suunnittelusta ja strategisten tavoitteiden eteenpäin viemisestä
  • seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteistyön edistämisestä
  • seurakuntayhtymän edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteista
  • yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä
  • toimialaansa koskevien asioiden valmistelusta yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.

Seurakuntayhtymän johtajan vastuualueet on määritelty Hallinnon johtosäännössä.

Seurakuntayhtymän johtaja toimii osastonjohtajien sekä oman toimistonsa esihenkilönä.

Meidät löydät seurakuntayhtymän johtajan toimistosta

Juha Rintamäki
Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, rovasti.

Simo Lemmetyinen
Seurakuntayhtymän johtajan erityisavustaja. Vastaa seurakuntayhtymän johtajan avustamisesta hänen tehtävissään. Toteuttaa seurakuntayhtymän yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa. Seuraa yhteiskunnallista ja kirkollista keskustelua sekä varmistaa yhteiskunta-analyysin päivittämisestä. Analysoi kertyvää tietoa päätöksenteon tueksi.

Aki Niemi
Tilastoasiantuntija. Tuottaa ja analysoi tietoa nykyisestä, menneestä ja tulevasta. Seuraa eri tunnuslukujen ja tiedon pohjalta trendejä ja valmistaa niistä tiedolla johtamiseen analyysiä.

Kristiina Vähäkangas
Koordinaattori. Vastaa yhteisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuotannosta ja koordinoi yhteisiä valmisteluja. Vastaa Helsingin seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden tehtävään liittyvästä koordinaatiosta.

Katja Lehtola
Projektipäällikkö. Vastaa Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden välisen työnjaon valmistelusta. Kehittää palveluita vastaamaan helsinkiläisten tarpeita.

Soile Rusanen
Johdon sihteeri. Kalenterivaraukset ja tapaamistiedustelut seurakuntayhtymän johtajan osalta.

Kuva: Ylärivissä vasemmalta: Juha Rintamäki, Kristiina Vähäkangas, Katja Lehtola, Aki Niemi. Alarivissä vasemmalta: Soile Rusanen, Simo Lemmetyinen.