20.05. Onneksi olkoon: Lilja, Karoliina, Lilli, Lila | Palaute
Koko Helsinki

Kiinteistöosasto

21.02.2024, 11:38
Kiinteistöasioita hoitaa kiinteistöhallinto, jolla tarkoitetaan kiinteistö- ja hautaustointa, investointitaloutta sekä seurakuntayhtymässä erillisenä yksikkönä toimivaa hautainhoitorahastoa. Kiinteistöhallinnon tehtävistä vastaa kiinteistöosasto ja sen alaiset yksiköt eri kiinteistöissä ja hautausmailla.

‍Helsingin seurakunnilla on 42 kirkkoa ja kappelia sekä yli 230 rakennusta. Niiden pinta-ala on yhteensä 147 000 neliömetriä (tilanne vuoden 2024 alussa). Tilojen vähennystavoite vuoteen 2030 mennessä on noin 25 % osana seurakuntayhtymän muita säästötavoitteita.

Vuonna 2023 kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 14,3 milj. euroa, josta noin 56 % kohdistui kirkkoihin ja siunauskappeleihin. Ylläpitokulut eivät sisällä investointeja eivätkä sijoituskiinteistöjä. Investointimäärät päätetään vuosittain kehysbudjetin hyväksymisen yhteydessä. Tämän hetken talouslaskelmien mukaan kiinteistö- ja hautaustoimen investointeihin voidaan varata vuosina 2025–2030 keskimäärin n. 15,8 milj. euroa/vuosi. Tyypillisesti kirkkorakennuksen laajan peruskorjauksen hinta on 10–20 milj. euron suuruusluokkaa. Sijoituskiinteistöpuolen vuotuinen kassavirta on noin 9 milj. euroa, josta osa menee sijoituskiinteistöjen lainojen lyhennyksiin.

Valtion budjettirahoitusta Helsingin seurakunnille vuodelle 2024 on 13,4 milj. euroa. Tätä rahoitusta käytetään kirkon yhteiskunnallisten tehtävien, kuten hautaustoimen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden vanhojen kirkkojen ylläpidon ja väestökirjanpidon hoitamiseen. Helsingissä näistä tehtävistä aiheutuneet kulut ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin saatu budjettirahoitus.