18.07. Onneksi olkoon: Riikka | Palaute
Koko Helsinki

Oulunkylän kirkosta luopuminen

Oulunkylän seurakunta

01.12.2023, 16:08 /  päivitetty 30.04.2024, 08:54
Oulunkylän seurakunta luopuu lähivuosina Oulunkylän kirkosta (Teinintie 10). Tästä artikkelista löydät ajankohtaisen tilanteen ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, joita kirkosta luopuminen on herättänyt.
Oulunkylän kirkko joulukuussa 2023

Tämä uutinen sisältää

- Tiedote 6.11.2023 Usein kysytyt kysymykset

- Tiedote 7.12.2023 Museoviraston lausunto

- Tiedote 19.12.2023 Yhteisen kirkkovaltuuston päätös

- Tiedote 13.3.2024 Päätös uudisrakennuksen suunnittelusta

Tiedote 6.11.2023

Oulunkylän kirkosta luopuminen – usein kysyttyä

1. Miksi kirkosta luovutaan?

Lyhyesti voisi sanoa, että kirkosta luopumisen taustalla on kaksi tekijää:

- Kirkko edellyttäisi ikänsä ja kuntonsa puolesta kattavan peruskorjauksen;

- Kirkko sijaitsee kaupungin vuokratontilla ja vuokra-aika päättyy 31.12.2025.

Oulunkylän kirkko on rakennettu vuonna 1972 kaupungin vuokratontille. Tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2025. Kirkkoon kaavailtiin sen iän edellyttämiä peruskorjauksia ennen kirkon 50-vuotisjuhlia ja neuvotteluja tontin vuokra-ajan jatkosta. Tässä yhteydessä, vuonna 2020, kirkosta teetettiin kattava kuntokartoitus.

Kuntokartoituksessa todettiin, että 50-vuotias kirkko on tullut elinkaarensa päähän ja vaatisi joko mittavan peruskorjauksen tai tilalle rakennettavan uudisrakennuksen. Peruskorjaus maksaisi varovaistenkin arvioiden mukaan 11–13 miljoonaa euroa.

Epävarman maailmantilanteen vuoksi peruskorjauskustannusten kokonaistasoa oli vaikea ennustaa. Oulunkylän seurakuntaneuvosto ja Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöosasto kartoittivat erilaisia malleja kirkon peruskorjauksesta ja uudisrakennusvaihtoehdoista.

Samaan aikaan Oulunkylän kirkosta käytävän keskustelun kanssa on edennyt Helsingin seurakuntayhtymän strategiaprosessi, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on varmistaa seurakuntien toimintaresurssit tulevaisuudessa. Prosessin aikana yhteinen kirkkoneuvosto on päivittänyt tilastrategiaansa. Joillekin seurakunnille on esitetty peruskorjauksen alla olevista kirkoista luopumista. Yksi näistä on Oulunkylän kirkko.

Päätöstä tehdessään seurakuntaneuvosto on joutunut punnitsemaan taloudellisia ja toiminnallisia riskejä, joita aiheutuu, mikäli tehdään mittava vuosikymmeniksi tulevaisuuteen tähtäävä peruskorjausinvestointi vuokratontille, tilanteessa, jossa seurakuntien tulopohja on epävarma.

2. Kuka asiasta päättää?

Päätöksen luopumisesta teki Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto kokouksessaan huhtikuussa 2022. Samalla seurakuntaneuvosto kuitenkin totesi, että luopumisen edellytyksenä on, että Helsingin seurakuntayhtymä sitoutuu varmistamaan riittävät korvaavat tilat Oulunkylä-Patola-alueella.

3. Mikä on aikataulu?

Toiminta Oulunkylän kirkolla jatkuu normaalisti toimintakauden 2023–2024. Toiminnot siirtyvät muihin tiloihin asteittain syksyllä 2024 ja alkuvuodesta 2025. Kirkko puretaan ja tontti siivotaan loppuvuodesta 2025. Seurakunta viestii nettisivuillaan aikataulusta sitä mukaa, kun se tarkentuu.

4. Mihin toiminta siirtyy jatkossa?

Toiminta siirtyy jatkossa pääasiassa seurakunnan muihin tiloihin Oulunkylän puukirkolle, Käpylän ja Maunulan kirkoille sekä nuortentila Kakkoselle.

Seurakunta selvittää mahdollisuuksia kehittää Oulunkylän puukirkkoa ja sen pihapiiriä yhteistyössä kiinteistötoimiston kanssa. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi lisärakennuksen rakentamista puukirkon pihalle. Lisärakennuksessa voisi järjestää muun muassa kastekahveja ja muistotilaisuuksia sekä muita seurakunnan tilaisuuksia.

Oulunkylän kirkkoa käyttävien yhteistyötahojen kanssa on käyty keskusteluja tilatarpeista ja -toiveista vuoden 2023 aikana. Keskustelut jatkuvat ja kunkin yhteistyötahon kanssa sovitaan erikseen tilojen jatkokäytöstäkevään 2024 aikana.

5. Mistä saan lisätietoa?

Haluamme pitää seurakuntalaiset ajan tasalla kirkon tilanteesta koko prosessin ajan. Tietoa päivitetään seurakunnan nettisivuille ja sosiaalisen median kanaviin aina, kun uutta tietoa on saatavilla.

Lisätietoja voi kysyä kirkkoherra Ulla Kososelta: ulla.kosonen@evl.fi, 050 380 4097.

Tiedote 7.12.2023

Museovirasto on antanut lausunnon Oulunkylän kirkon purkamisesta. Lausunnossa käsitellään kirkkorakennuksen tilannetta ja korjaustarvetta, ja todetaan niiden olevan mittavat. Museovirasto suhtautuu rakennuksen purkamiseen kielteisesti. Lausunnossa ehdotetaan, että rakennuksen säilyttämisen mahdollisuuksia joko kirkollisessa tai muussa käytössä selvitetään lisää.

Museoviraston lausunto ei mitätöi seurakuntaneuvoston päätöstä luopua Oulunkylän kirkosta. Kirkosta luopumiseen siten, että käsittely etenee seuraavaksi Helsingin seurakuntien kirkkovaltuustoon, kirkkohallitukseen ja Helsingin tuomiokapituliin.

Museoviraston lausunnosta voit lukea lisää: Oulunkyläläinen 6/2023-lehden uutisesta

T‍iedote 19.12.2023

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 14.12.2023 antanut purkuluvan Oulunkylän tiilikirkolle. Päätös oikeuttaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsemaan urakoitsijan ja käynnistämään purkutyöt, kun edellytykset muiden lupien ja rahoituksen puolesta ovat kunnossa. Muun muassa kirkkohallitukselta tarvitaan lupa kirkon käytöstä luopumiselle.‍

Kirkkovaltuuston pöytäkirja löytyy täältä. (Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä pöytäkirjaa ei ole vielä julkaistu, mutta esityslistalta löytyy käsittelyn tiedot).

Tiedote 13.3.2024 Uudisrakennushanke Oulunkylän puukirkolle

Päätöstä Teinintiellä sijaitsevan Oulunkylän kirkon purkamisesta on käsitelty kirkkohallituksessa ja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa. Kumpikaan taho ei ole ilmaissut estettä purkamiselle. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöosasto on pyytänyt Oulunkylän kirkolle purkulupaa Helsingin kaupungilta, jossa asia on käsittelyssä.

Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 11.3.2024 tehnyt esityksen uudisrakennuksen suunnittelusta Oulunkylän puukirkon tontille (Siltavoudintie). Suunnittelu- ja valmistelutyöstä sekä kilpailutuksesta vastaa Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöosasto.

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto sekä Oulunkylän seurakuntaneuvosto käsittelevät tarkemmat suunnitelmat ja kustannusarviot niiden valmistuessa, todennäköisesti talvella 2024-2025. Tämän jälkeen rakennusaikataulu tarkentuu.

Uudisrakennuksen valmistumiseen saakka seurakunnan ja yhteistyökumppaneiden toiminta jatkuu Oulunkylän kirkolla; tämänhetkisen tiedon mukaan vähintään vuoden 2025 loppuun saakka. Tarvittaessa kaupungin kanssa neuvotellaan Teinintien tontin vuokra-ajan väliaikaisesta jatkamisesta, kunnes uudisrakennus valmistuu.