20.05. Onneksi olkoon: Lilja, Karoliina, Lilli, Lila | Palaute
Koko Helsinki

Seurakuntaneuvoston marraskuun kokouksen päätöksiä

Munkkiniemen seurakunta

09.11.2023, 13:28

Munkkiniemen seurakuntaneuvoston kokouksen 9.11.2023 asialistalla oli useita isompia asioita sekä useita vierailijoita. Seurakunnan yhteistyökumppani, Munkkiniemen kirkolla toimiva Verkosto, esitteli neuvostolle toimintaansa ja toimintaperiaatteitaan. Yhteisökoordinaattori Heidi Karvinen sekä johtava diakoniatyöntekijä Mia Salmio esittelivät Yhteisellä tiellä -diakoniaprojektin ensimmäisen vuoden toimintaa. Projektille on myönnetty rahoitusta seurakunnan diakoniatyölle osoitetuista lahjoitusvaroista vuosille 2023-25.

Seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Osmo Rasimus sekä projektipäällikkö Sari Sahlberg esittelivät Munkkiniemen kirkon korjaustarpeita sekä aikataulutusta. Seurakunnan kiinteistötyöryhmä oli esittänyt muutamia esteettömyyttä ja toiminnallisuutta parantavia muutostoimenpiteitä, joita Munkkiniemessä olisi tarpeen tehdä ennen seurakunnan muuttoa sinne. Kiinteistöosaston selvitys esittää, että osittaisten korjaustoimenpiteiden sijaan nyt olisi sopiva hetki tehdä kirkossa laajempi korjaus, jotta tilat sekä tekniset järjestelmät saatetaan vastaamaan paremmin nykyaikaisia olosuhde-, energiatehokkuus- ja ympäristövaatimuksia, viranomaismääräykset huomioon ottaen. Mikäli hanke hyväksytään yhteisissä luottamuselimissä, voisi remontti Munkkiniemessä alkaa kesällä 2025 ja seurakunta pääsisi muuttamaan uusittuihin tiloihin syyskaudella 2026. Remontin ajan Munkkiniemen kirkko on suljettu ja toiminta keskittyy Munkkivuoren kirkolle.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi uuden hallintosäännön, joka korvaa aiemman seurakuntaneuvoston ohjesäännön. Heinäkuussa voimaan astunut uusi kirkkolaki velvoittaa jatkossa kaikkia toimielimiä ja niiden päätösvaltaa koskevat hallinnolliset määräykset koottavaksi hallintosääntöön. Hallintosääntöön sisältyvät tarvittavat sisäiset määräykset hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä sekä päätösvallan siirtämisestä alemmille toimielimille ja johtaville viranhaltijoille. Lisäksi hallintosäännössä määrätään toimielinten päätöksentekotavoista, hallintomenettelyistä sekä kokousmenettelyistä.

Kokouksessa hyväksyttiin myös kanttori Senni Valtosen anomus osittaisesta virkavapaasta sekä Nea Merirannan palkkaaminen hänen sijaisekseen. Nea aloittaa työssään 1.1.2024. Senni jatkaa ensi vuonna työskentelyä pienellä prosentilla, joten hän on edelleen mukana seurakunnan jumalanpalveluselämässä noin kerran kuukaudessa.