14.04. Onneksi olkoon: Taito | Palaute
Koko Helsinki

Sidonnaisuudet

Seurakuntayhtymä

19.03.2024, 15:22
Seurakuntien talo

Kirkkohallitus on antanut 16.3.2021 suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti sidonnaisuuksien ilmoittamisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, eli luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan suostumukseen.

Seurakuntayhtymän hallintojohtaja saattaa johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden antamat sidonnaisuusilmoitukset yhteisen kirkkoneuvoston tietoon. Lisäksi sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa oheisten linkkien kautta niiden henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet ilmoituksen julkaisemiselle suostumuksensa.

Johtavia viranhaltijoita ovat kirkkoherrat ja seurakuntayhtymän johtajat. Johtaviin luottamushenkilöihin katsotaan tässä yhteydessä kuuluviksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajisto, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet, sijoitusneuvottelukunnan jäsenet sekä Kirkko ja kaupunki –johtokunnan jäsenet.

Sidonnaisuusilmoitukset

H‍elsingin seurakuntayhtymälle ilmoitetut sidonnaisuudet löytyvät tästä linkistä.