22.06. Onneksi olkoon: Paula, Pauliina, Liina | Palaute
Koko Helsinki

‍Yhteinen seurakuntatyö - työtä uskon, toivon ja rakkauden puolesta

12.04.2024, 15:56
Kirkko Helsingissä on kristittyjen yhteisö, jonka toimintaa ohjaavat helsinkiläisten toiveet ja tarpeet ja joka on lähellä ihmisen arkea. Yhdessä tekeminen, valppaus ja ilokin sitä kuvaavat. Yhteisestä seurakuntatyöstä on kehittynyt oleellinen osa edellä kuvattua kokonaisuutta. Tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa se kohtaa ihmisiä arjessa ja juhlassa.

Yhteinen seurakuntatyö toimii seurakuntien kanssa ja kautta. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti yksikkö huolehtii seurakuntien yhteisistä, koko kaupunkia koskevista tehtävistä. Niitä ovat esimerkiksi sellaiset, jotka toimivat turvaverkkona hädässä: potilaana ollessaan voi pyytää apua sairaalapapilta tai parisuhdekriisissä kääntyä perheneuvonnan puoleen.

Tarjoamme kohdennettua toimintaa, tukea ja palveluja muun muassa vammaisryhmille ja päihdekuntoutujille sekä opiskelijoille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille. Kampin kappelin hiljaisuus tai kesäpäivä luonnon helmassa Mustasaaren toimintakeskuksessa — niistäkin helsinkiläinen pääsee nauttimaan osana työtämme.

Osa yhteisestä seurakuntatyöstä toteutuu Helsingin seurakuntien palveluna sekä toiminnan ja keskinäisen yhteistyön tukena. Koordinoimme muun muassa leirikeskustoimintaa sekä kasvatus- ja nuorisotyötä. Samoin kehitämme seurakunnille toimintamalleja ja projektitoimintaa, tuotamme tietoa, työpajoja ja koulutuksia sekä tarjoamme ammattitaitoa mm. verkkotyöhön, tapahtumajärjestämiseen ja palvelumuotoiluun.

Tänä päivänä yhä tärkeämmäksi nousee se, että yhteisillä ponnistuksilla kirkko pystyy tarjoamaan apua matalalla kynnyksellä , vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin, kuten paperittomien auttamiseen sekä jalkautumaan sinne, missä tapahtuu — vaikkapa häämessuille tai sosiaalisen median kohtaamispaikoille. Mm. ruoka-apua kehittävät projektit pureutuvat yhteiskunnan haasteisiin ja palvelevat helsinkiläisiä yhteistyössä verkostojen kanssa.

Tyypillistä yhteiselle seurakuntatyölle onkin vahva yhteistyö verkostojen kanssa, kuten Helsingin kaupungin ja järjestöjen kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat erilaiset korona-aikana toteutetut auttamismuodot, kuten Helsinki-apu riskiryhmiin kuuluvien helsinkiläisten tukemiseksi .

Luottamushenkilöt ja vapaaehtoisten joukko ovat iso voimavara, jonka kanssa työtä on hyvä jatkaa — helsinkiläistä varten.

I stadens tjänst

Den evangelisk-lutherska kyrkans medlemmar i Helsingfors hör alla till en lokalförsamling. Medlemmarna får även ta del av organisationens, alltså Helsingfors kyrkliga samfällighets, gemensamma tjänster och arbete. Hit hör bland annat sjukhussjälavården, familjerådgivningen, samt arbetet bland handikappade, missbrukare, bostadslösa, studerande och unga. Kampens kapell och sommarverksamheten på Svartholmen är en del av det gemensamma församlingsarbetet.

Det gemensamma församlingsarbetet stöder även de svenska församlingarna som ordnar ungdomsverksamhet, t.ex. skriftskolläger och öppen holmboverksamhet på Lekholmen.

Voit tutustua työhömme alla olevan videon avulla - lär att känna vår arbete genom en video!