27.07. Onneksi olkoon: Heidi | Palaute
Koko Helsinki

‍Yhteinen seurakuntatyö - työtä uskon, toivon ja rakkauden puolesta

10.06.2021, 15:33
Kirkko Helsingissä on kristittyjen yhteisö, jonka toimintaa ohjaavat helsinkiläisten toiveet ja tarpeet ja joka on lähellä ihmisen arkea. Yhdessä tekeminen, valppaus ja ilokin sitä kuvaavat. Yhteisestä seurakuntatyöstä on kehittynyt oleellinen osa edellä kuvattua kokonaisuutta. Tiiviissä yhteistyössä seurakuntien kanssa se kohtaa ihmisiä arjessa ja juhlassa.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Yhteinen seurakuntatyö huolehtii yhteisistä koko kaupunkia koskevista tehtävistä. Niitä ovat esimerkiksi sellaiset, jotka toimivat turvaverkkona hädässä: potilaana ollessaan voi pyytää apua sairaalapapilta, parisuhdekriisissä kääntyä perheneuvonnan puoleen tai keskusteluapua kaivatessaan soittaa Palvelevaan puhelimeen. Helsinkiläisille näkyvät myös vaikkapa lasten kymppisynttärit.

Yhteinen seurakuntatyö tarjoaa lisäksi kohdennettua toimintaa ja palveluja muun muassa eri vammaisryhmille ja päihdekuntoutujille sekä tukea opiskelijoille ja koulujen henkilökunnalle. Kampin kappelin hiljaisuus tai kesäpäivä luonnon helmassa Mustasaaren toimintakeskuksessa — niistäkin helsinkiläinen pääsee nauttimaan osana työtämme.

Osa yhteisestä seurakuntatyöstä toteutuu seurakuntien palveluna. Koordinoimme muun muassa kasvatus- ja nuorisotyötä ja vapaaehtoistoimintaa sekä tarjoamme seurakuntien työntekijöille jatkuvaa tietojen ja taitojen päivitystä.

Tänä päivänä yhä tärkeämmäksi nousee se, että yhteisillä ponnistuksilla kirkko pystyy vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin, kuten paperittomien auttamiseen , ja jalkautumaan sinne, missä tapahtuu — vaikkapa häämessuille tai sosiaalisen median kohtaamispaikoille.

Tyypillistä yhteiselle seurakuntatyölle on vahva yhteistyö verkostojen kanssa, kuten Helsingin kaupungin ja järjestöjen kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä oli korona-aikana toteutettu Helsinki-apu riskiryhmiin kuuluvien helsinkiläisten tukemiseksi . Luottamushenkilöt ja vapaaehtoisten joukko ovat iso voimavara, jonka kanssa työtä on hyvä jatkaa — helsinkiläistä varten.

I stadens tjänst

Den evangelisk-lutherska kyrkans medlemmar i Helsingfors hör alla till en lokalförsamling. Medlemmarna får även ta del av organisationens, alltså Helsingfors kyrkliga samfällighets, gemensamma tjänster och arbete. Hit hör bland annat sjukhussjälavården, familjerådgivningen, Samtalstjänsten, samt arbetet bland handikappade, missbrukare, bostadslösa, studerande och unga. Kampens kapell och sommarverksamheten på Svartholmen är en del av det gemensamma församlingsarbetet.

Det gemensamma församlingsarbetet stöder även de svenska församlingarna som ordnar ungdomsverksamhet, t.ex. skriftskolläger och öppen holmboverksamhet på Lekholmen.