02.07. Onneksi olkoon: Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Maaria, Maikki, Kukka-Maaria | Palaute
Koko Helsinki

Tilannehuone

14.03.2022, 09:38
Tilannehuone on tulevaisuuteen katsova yhteisö, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja yhdessä.
Viisi työntekijää istuu pyöreän pöydän ääressä taustallaan iso näyttö

Tilannehuone on avoin Helsingin seurakuntien ja ympäröivien organisaatioiden osaajien yhteisö, jossa ratkotaan yhteisiä haasteita. Tuotamme tietoa, jolla palvellaan aina paremmin seurakuntia ja seurakuntien jäseniä. Tilannehuoneessa jokaisella osaajalla on yhtäläinen ääni, jota kunnioitetaan.

Tilannehuone katsoo tulevaisuuteen. Rohkeus kokeilla ja ehdottaa siivittää uudenlaisiin ratkaisuihin.

Tilannehuonetyöskentely on läpinäkyvää. Toimintamme on avointa ja osallistavaa. Tilannehuone on päätöksenteon valmistelun paikka.

Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) Tilannehuoneesta:


Mitä Tilannehuoneessa voi käsitellä?

 • Asioita, jotka hyötyvät laajoista näkökulmista: ilmiöitä, prosesseja, työtapoja, ajankohtaisia kysymyksiä…

Miten Tilannehuone toimii?

 • Yhteiskehittäen
 • Tuo ideasi ja ajatuksesi esille Tilannehuoneen Teamsissa –> saat tueksesi asiasta kiinnostuneita kollegoja ja tilannehuonetiimin tukea tarpeen mukaan
 • Avoimuus = valtaosa Tilannehuone-tiimistä löytyvästä materiaalista on puolivalmista.

Mitä lisäarvoa Tilannehuone tuo?

 • Mahdollistaa eri tahojen kokoontumisen yhteen kaikkia koskettavan ilmiön äärelle
 • Mahdollistaa yhteisen tiedon jakamisen sekä toimenpiteiden ideoimisen joustavasti ja tehokkaasti
 • Yhdistää eri alojen asiantuntijat ja toimijat
 • Auttaa välttämään päällekkäisyyksiä
 • Luo synergiaetuja ja keskittää resursseja

Miten asioista päätetään?

 • Tilannehuone on valmistelun paikka
 • Päätöksenteko tilannehuoneessa käsiteltävistä asioista tapahtuu normaalin päätöksentekomallin mukaan.
 • Tärkeä, että omistajuus käsiteltävään asiaan on selvä

Tilannehuoneessa on käsitelty 2020-21 mm. seuraavia kysymyksiä


 • koko seurakuntayhtymän sekä luottamushenkilöt kattavat Rohkeasti yhdessä -työskentelyt ja sen Howspace-kokonaisuus
 • Tulevaisuuspäivä 2020 eli 120 luottamushenkilön ja johdon edustajan yhteinen koko päivän työskentely verkossa
 • ruotsinkielisen työn kehittäminen
 • strategiatyö useamman seurakunnan kanssa
 • Saapas-kehittäminen
 • Hiljaisen tilan kokonaisuus verkossa eri toimijoiden kanssa
 • Gospelia kaikille -toiminnan mahdollistaminen verkon kautta
 • Helsinki-apu-kehittäminen laajassa yhteistyössä
 • Monikulttuurisuuskysymykset
 • Projektien ja perustyön suhde
 • Korona-aikojen opit
 • Ilman sinua -kampanjan yhteinen ideointi
 • Henkilöstön kehittämistarjonnan suunnittelu

Lue lisää Tilannehuoneesta

Eeva Salosen blogista