17.06. Onneksi olkoon: Urho | Palaute
Koko Helsinki

Tilannehuone

03.02.2021, 13:52
Tilannehuone on tulevaisuuteen katsova yhteisö, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja yhdessä.
Seurakuntien talon Tilannehuone

Tilannehuone on avoin Helsingin seurakuntien ja niitä ympäröivien organisaatioiden osaajien yhteisö, jossa ratkotaan yhteisiä haasteita. Tuotamme tietoa, jolla palvellaan aina paremmin seurakuntia ja seurakuntien jäseniä. Tilannehuoneessa jokaisella osaajalla on yhtäläinen ääni, jota kunnioitetaan.

Tilannehuone katsoo tulevaisuuteen. Rohkeus kokeilla ja ehdottaa siivittää uudenlaisiin ratkaisuihin.

Tilannehuonetyöskentely on läpinäkyvää. Toimintamme on avointa ja osallistavaa. Tilannehuone on päätöksenteon valmistelun paikka.

Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) Tilannehuoneesta:

Mitä Tilannehuoneessa voi käsitellä?

 • Asioita, jotka hyötyvät laajoista näkökulmista: ilmiöitä, prosesseja, työtapoja, ajankohtaisia kysymyksiä…

Miten Tilannehuone toimii?

 • Yhteiskehittäen
 • Tuo ideasi ja ajatuksesi esille Tilannehuoneen Teamsissa –> saat tueksesi asiasta kiinnostuneita kollegoja ja tilannehuonetiimin tukea tarpeen mukaan
 • Avoimuus = valtaosa Tilannehuone-tiimistä löytyvästä materiaalista on puolivalmista.

Mitä lisäarvoa Tilannehuone tuo?

 • Mahdollistaa eri tahojen kokoontumisen yhteen kaikkia koskettavan ilmiön äärelle
 • Mahdollistaa yhteisen tiedon jakamisen sekä toimenpiteiden ideoimisen joustavasti ja tehokkaasti
 • Yhdistää eri alojen asiantuntijat ja toimijat
 • Auttaa välttämään päällekkäisyyksiä
 • Luo synergiaetuja ja keskittää resursseja

Miten asioista päätetään?

 • Tilannehuone on valmistelun paikka
 • Päätöksenteko tilannehuoneessa käsiteltävistä asioista tapahtuu normaalin päätöksentekomallin mukaan.
 • Tärkeä, että omistajuus käsiteltävään asiaan on selvä

Tilannehuoneessa käsiteltiin vuoden 2020 aikana mm. seuraavia kysymyksiä

 • Helsinki-apu-kehittäminen laajassa yhteistyössä: ikäihmiset + lapsiperheiden apumalli rakennettiin, se toteutui suunniteltua pienemmin
 • Monikulttuurisuuskysymykset:Yhteistyö pk-seudun kesken, kunkin alueen pohdinnat yhteen
 • Projektien ja perustyön suhde
 • Korona-aikojen opit
 • Rohkeasti yhdessä -prosessi, strategiatyötä yhdessä työstäen muun muassa 16 työskentelyä työnjako- ja rakenne-aiheilla syksyn 2020 aikana
 • Ilman sinua -kampanjan yhteinen ideointi
 • Henkilöstön kehittämistarjonnan suunnittelu