30.06. Onneksi olkoon: Päiviö, Päivö | Palaute
Koko Helsinki

Kehittämispalvelut -tiimi

08.04.2022, 11:44

Kehittämispalvelut-tiimi tarjoaa moniammatillista kaksikielistä kehittämistyön tukea.

Edistämme yhdessä tehtävää työ­tä monilla eri tasoilla: yhdessä seurakuntien ja yhteisten palveluiden kanssa, rovastikunnalli­sena yhteistyönä sekä verkostoissa pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti. Tiimin asiakkaita ovat sekä seurakunnat ja niiden työntekijät että yksittäiset kaupunkilaiset. Tiimille kuuluu kehittämistyön kokonaisuuden tarkastelu Helsingin seurakuntayhtymässä.

Suunnittelemme, kehitämme ja toteutamme toiminta­tapoja, joiden avulla kirkon työ ja sanoma olisi merkityksellistä kaupunkilais­ten elämässä. Kehittämispalvelut-tiimin jäsenet tekevät pääosin työtä omilla työaloillaan, yhteistä kehittämistyötä on keskimäärin 20 % asiantuntijatyöstämme.


Tiimin jäsenet:


Eeva Salonen

Kehittämistyön johtava asiantuntija, tiimin lähijohtaja, eeva.salonen@evl.fi

Olen monessa mukana, innostun helposti ja toivottavasti myös innostan! Toimin mielelläni kaikenlaisen yhteistyön hyväksi ja olenkin aktiivinen monissa kehittämisen verkostoissa sekä kirkon sisä- että ulkopuolella. Toivon, että voin osaltani edistää avoimuuden ilmapiiriä, jossa hyvät ideat on tarkoitettu jaettaviksi ja mokat kerrottaviksi. Voimme oppia toisiltamme valtavasti. Du kan också fråga mig olika saker på svenska. Kirjoitan blogia palvelumuotoilusta kirkossa ja kaupunkilaisille: https://medium.com/@eeva.salonen

Olen tiimin lähijohtaja. Asiantuntijana tehtäviini kuuluu Helsingin seurakuntayhtymän strategiaan liittyvän kehittämistyön koordinointi ja käytännön toiminnan johtaminen. Työ tapahtuu erityisesti Tilannehuoneessa ja yhteisen seurakuntatyön toiminnan puitteissa, yhteistyössä seurakuntien ja niiden johdon sekä luottamushenkilöiden ja yhteisten palveluiden kanssa. Toimin sekä projektipäällikkönä että muissa rooleissa monenlaisessa erilaisessa kehittämisessä, esimerkiksi: Tiedolla johtamisen malli Helsingin seurakuntiin, erilaiset tutkimushankkeet, Kirkko Helsingissä -strategiaprosessi (Tulevaisuusryhmän jäsen) ja erilainen jäsenyyden vahvistaminen, esim. kastekehittäminen, kummius, muuttaneet, kirkkoon liittyneet, millenniaalit ja Z-sukupolvi.


Jukka Ahokas

Musiikkisihteeri, kanttori jukka.ahokas@evl.fi

Tehtävänä on seurakuntayhtymässä tehtävän musiikkityön tukeminen ja edistäminen yksityisten ihmisten ja heidän muodostamiensa yhteisöjen, järjestöjen ja laitosten kanssa. Osallistuminen muusikkona seurakuntayhtymän jumalanpalveluselämään sekä tehdä seurakuntatyötä sille määrätyillä alueilla. Avustaa ja tukee seurakuntien musiikkitoimintaa sekä työskentelee seurakuntien välisen yhteistyön toteuttamiseksi.


Christina Elving-Andersén

Sakkunnig inom utvecklingsarbete, koordinator för svenskspråkigt arbete, christina.elving-andersen@evl.fi

Jag jobbar med församlingsarbete som samfälligheten och de tre svenskspråkiga församlingarna kommit överens om att sköta gemensamt. I arbetet ingår utveckling och koordinering av gemensamma satsningar och evenemang; t.ex. Ekofastan, Fadderdagen, Nöd och lust - kvällen och församlingarnas närvaro på olika mässor. Jag upprätthåller nätverk och jobbar på prosterinivå med församlingarnas förtroendevalda. Jag jobbar aktivt för att främja tvåspråkigheten inom samfälligheten, bl.a. genom att ordna språkcafé på svenska och andra svenskspråkiga tillfällen som är öppna för alla.


Henri Järvinen

Kehittämistyön asiantuntija, nuorten aikuisten pastori, henri.jarvinen@evl.fi

Jo vuosien ajan olen tehnyt töitä nykypäivän hengellisyyden ja seurakuntien toiminnan kehittämisen parissa. Tällä hetkellä tehtävänäni seurakuntien kehittämistyö erityisesti nykyajan hengellisyydessä ja nuoret aikuiset elämäkysymyksissä. Teen työtä yhteisölähtöisesti kaupunkilaisten ja heidän muodostamiensa yhteisöjen sekä monien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtävänäni on kehittää ja tuke yhteistyössä seurakuntien toimintaa. Lisäksi toimin myös Helsingin kirkkoherrainkokouksen teologisena sihteerinä.Markus Kartano

Kehittämistyön asiantuntija, verkkopappi markus.kartano@evl.fi

Työtehtäviini kuuluu mm verkossa tapahtuvan työn tukeminen seurakunnissa ja yhteisissä työmuodoissa. Sisällöntuotantoa tuetaan videostudiotoiminnassa, jossa tehdään mediasisältöjä sosiaaliseen mediaan esim. podcasteja, videotuotantoja ja livestriimauksia.

Tehtäviin kuuluu myös työntekijöiden koulutuksia ja konsultaatioita digitaalisissa sisällöissä ja käytännön auttamista seurakuntien omissa ja yhteisissä tapahtumissa. Ylläpidän erilaisia verkkopalveluita mm. mobiilikirkko.fi, uskotoivorakkaus.fi, fisucraft.fi, jouluseimet.fiNina Pakkanen

Gospelia kaikille -hankkeen projektipäällikkö, kehittämistyön asiantuntija, nina.pakkanen@evl.fi

Palan musiikille, erityisesti rytmiselle gospelmusiikille. Musiikki on universaali kieli, joka antaa kosketuspinnan tunteisiin. Yhdessä laulaminen saa sydämen sykkimään samaan tahtiin ja vapauttaa endorfiineja. Musiikki antaa aivoille siivet.

Gospelia kaikille –projekti pyrkii antamaan mahdollisimman monelle siivet rytmisen gospelmusiikin maailmaan. Toiminta on esteetöntä, kaikille avointa musiikkitoimintaa, jota vedän yhdessä ammattimuusikoiden kanssa. Toiminnan sydämenä ovat vapaaehtoiset, Töölön seurakunnan Gospel Helsinki –kuorolaiset, jotka toimivat mentoreina ja tukilaulajina Gospelia kaikille Mass Choir:laisille. Projektin mahdollistavat Tuomiorovastikunnan seurakunnat sekä Yhteinen seurakuntatyö, josta kustakin on oma edustajansa ohjausryhmässä. Käytännön toteutus tapahtuu seurakuntatasolla eri puolilla Helsinkiä, joista projektipäällikkönä olen vastuussa ja jonka koordinointi toteutetaan yhteistyössä seurakuntien työntekijöiden, Gospel Helsinki –kuoron hallituksen sekä Gospelia kaikille –koordinaattorin kanssa.

Projektipäällikölle kuuluu myös kehittämistyön tehtäviä osana Tilannehuoneen Kehittämispalvelut-tiimiä.


Kristiina Vähäkangas

Kehittämistyön asiantuntija, tapahtumakoordinaattori, kristiina.vahakangas@evl.fi

‍Tehtävässäni on kaksi kulmaa: seurakuntien yhteisten tapahtumien koordinointi käytännössä sekä seurakuntien yhteistoimintaan liittyvä monipuolinen kehittämistyö. Tähän kuuluu paljon yhteistyötä ja verkostoja. Esimerkkinä näistä voisi olla vaikkapa messuosastojen tuottaminen, seurakuntavaalitapahtumat, joulunajan yhteiset tapahtumat, kummipäivä, Tilannehuone-työskentelyt, verkkofasilitoinnit sekä muut yhtymän johdolta tulleet tehtävät.

Toimin tehtävässäni yhteistyössä Helsingin seurakuntien, kirkkoherrojen ja koko seurakuntayhtymän johdon, luottamushenkilöiden, yhteisten palvelujen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Työni on joustavaa ja tilanteen mukaan muuttuvaa, eikä kahta samanlaista työviikkoa ole. Mutta ehkäpä se on juuri siksi niin palkitsevaa.