07.07. Onneksi olkoon: Klaus, Launo | Palaute
Koko Helsinki

Turvaverkko- projekti

Yhteinen seurakuntatyö

20.10.2021, 11:42
Turvaverkko- projektissa tuetaan eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevia, ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Nimensä mukaisesti se pyrkii toimimaan turvaverkkona tukea ja apua tarvitseville paperittomille ja paperittomuuden uhan alla eläville.

Kuka on paperiton?

- turvapaikanhakija, joka on saanut kielteisen päätöksen ja jonka palvelut vastaanottokeskuksessa ovat päättyneet.

- turvapaikanhakija, jolla on kielteinen päätös, mutta joka on vastaanottokeskuksen palveluiden piirissä ja hänellä on ilmoittautumisvelvollisuus.

- henkilö, jolla on oleskelulupa toisessa EU- maassa eli ei ole kansalaisuutta, mutta on jäänyt Suomeen

- henkilö, jolla on ollut aikaisemmin oleskelulupa Suomessa, mutta se on uusimisvaiheessa tai päättynyt.

- henkilö, joka on tullut Suomeen viisumilla ja on jäänyt Suomeen sen päätyttyä.

Turvaverkko- projektissa toimii tukipiste Mosaiikki. Mosaiikki on kolmen organisaation; SPR:n, Sininauhasäätiön ja Kirkon yhteinen tukipiste, jossa otetaan vastaan paperittomia asiakkaita.

Mitä tukea annetaan?

- apua ja ohjausta paperittomien palveluihin liittyvissä asioissa

- lakineuvontaa

- neuvoa ja ohjausta oleskelulupa- ja turvapaikkaprosesseissa

- saattamisapua palveluihin

- tukea asumisasioissa

- kriisiasumiseen liittyvää tukea

- henkistä ja hengellistä tukea

- ihmiskauppaan liittyvää apua ja tukea

Paperittomat ja turvapaikanhakijat saavat Mosaiikista moniammatillista tukea ja oikeudellista palveluohjausta ja neuvontaa ajanvarauksella.

Lisätietoa Mosaiikista ja työntekijöiden yhteystiedot löydät facebookista: Mosaiikki FI