09.12. Onneksi olkoon: Anne, Anna, Anni, Anu, Anneli, Annika, Annikki, Annukka, Annu | Palaute
Koko Helsinki

Yhteisen seurakuntatyön vuosi 2022

30.03.2023, 15:51
Helsingin seurakuntien yhteinen seurakuntatyö toimii helsinkiläisten keskellä ja apuna samoin kuin tukee Helsingin seurakuntien työtä. Tervetuloa tutustumaan vuoteemme 2022!
Lapsia ja aikuisia ryhmäkuvassa kirkon alttarin edessä

Kirkko Helsingissä -strategia on perustana ja näkyy vahvasti yhteisessä seurakuntatyössä, muun muassa seuraavasti.

Tervetuloa! Avataan yhdessä kirkon ovet olla, tulla ja toimia. Jokainen on ainutlaatuinen Jumalan luoma ihminen.

* Osallisuus on yhteisessä seurakuntatyössä laajaa. Vapaaehtoisia on noin 500 ja heidän panoksensa monessa toiminnassa keskeistä. Työyhteisöihimme kuuluu myös kokemusasiantuntijoita, opiskelijoita, harjoittelijoita, työkokeilijoita, täsmätyökykyisiä ja rikosseuraamusrangaistusta suorittavia.

Seurakuntaväkeä kokoontuneena kirkon portailla piispan kanssa
Helsingin piispa Teemu Laajasalo osallistui arabiankieliseen messuun.

* Kirkko kuuluu kaikille, myös kehitysvammaisille, näkövammaisille ja viittomakielisille. Heille on tarjolla henkistä ja hengellistä tukea ja toimintaa.

* kirkko kuuluu kaikille, myös muille kuin äidinkielenään suomea tai ruotsia puhuville. Monikielisessä työssä kutsumme pääkaupunkiseudun asukkaita seurakuntayhteyteen myös arabian, englannin, kiinan, venäjän ja viron kielillä.


Työntekijät mukana kahvilassa Helsingin Pride-tapahtumassa.
Helsingin seurakuntayhtymä osallistui Pride-viikon tapahtumiin yhtenä kumppanina

Puolustamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja luontoa

* Varustamoissa tärkeitä teemoja ovat mm. parempi tavoitettavuus, turvallinen kohtaaminen, osallisuus ja yhdenvertaisuus.

* Erityisnuorisotyö Snellun osaamista hyödynnettiin Helsingin seurakuntien osallistavassa moninaisuusohjelmassa eli H.O.M.O.-projektissa. Seurakunnat olivat mukana Pride-viikolla ja Helsingin yliopistolla jatkettiin lhbtiqa+-työtä.

Kolme työntekijää vierekkäin, edessään mustat esiliinat
Waste&Feast-ravintolat ovat auttaneet jo ison joukon nuoria eteenpäin opiskeluihin tai työelämään.

* Stadin safkan kautta saatiin hyötykäyttöön noin miljoona kiloa hävikkiruokaa. Waste&Feast-hävikkiruokaravintoloissa, jotka hyödyntävät ruokahävikkiä ja työllistävät työkokeilijoita, tarjoiltiin
25 000 ruoka-annosta.

Kuunteleva kohtaaminen on monialaisen sielunhoitotyömme ydintä. Vuonna 2022

* Palvelevassa puhelimessa helsinkiläiset vapaaehtoiset kävivät 1 959 keskustelua (45 577 valtakunnallisesti) ja 810 chat-keskustelua
(7 503 valtakunnallisesti).

* Perheneuvonnalla oli 6 040 asiakasneuvottelua, joista suurin osa videoyhteydellä.

* Oppilaitospapeilla yli 10 000 kohtaamista.

* Palveluoperaatio Saapas kohtasi festareilla, kaduilla ja NettiSaappaassa yhteensä
1 918 nuorta.

Yhteinen seurakuntatyö kantaa yhteiskunnallista vastuutaan antamalla tilansa, verkostonsa, osaamisensa ja resurssinsa hädänalaisten auttamiseen.

*Tarjoamme monimuotoista apua esimerkiksi kriisissä oleville, vakavasti sairaille ja erityistä tukea tarvitseville. Esimerkiksi paperittomia auttavassa Tukipiste Mosaiikissa oli yli 1 000 asiakaskohtaamista, asiakkaita 50 maasta.

* Työraiteet-hanke edisti monien heikossa työmarkkina-asemassa olevia pääsyä työ- ja opiskeluelämään. K&K: Työkokeilussa etsitään nuorille polkuja työelämään

Uusina avauksina 2022 mainittakoon
* Snellu ja perheneuvonta aloittivat yhteistyökumppanien kanssa ajanvarauksettoman Walk in -terapian, joka tarjoaa maksutta keskusteluapua 16–29-vuotiaille. Helsingin Uutiset: Helsingissä alkaa 16-29-vuotiaille uusi palvelu, jonne voi tulla nimettömänä

* sairaalapappien Naistenklinikalla aloittama vertaisryhmätoiminta.

Poimintoja yhteisestä seurakuntatyöstä vuonna 2022

Reagoimme ympäristön muutoksiin

Pitkän korona-ajan vaikutukset lapsiin ja nuoriin näkyivät aiempaa selvemmin sekä oppilaitostyössä että erityisnuorisotyö Snellun ja Lehtisaaren nuorisokodin toiminnassa. Korona-aika verotti vielä osallistujien ja vapaaehtoisten määrää monessa toiminnassa.

Ukrainan tilanne
Sotatilanteen aiheuttamat uhkakuvat lisäsivät oppilaitostyön keskusteluavun kysyntää. Helsingin yliopistoon tuli joukko ukrainalaisia opiskelijoita, joiden henkistä hyvinvointia oppilaitospappi oli tukemassa.

Kansainvälisessä työssä ja venäjänkielisessä seurakuntatyössä reagoitiin nopeasti Ukrainan tilanteeseen: järjestettiin rauhanrukoushetkiä ja ukrainalaisille suunnattua toimintaa sekä tehtiin viestintää myös ukrainaksi.

Työntekijöiden kuvia ja teksti D-päivä 1.9.
Nuori soittaa kitaraa ja toiset kuuntelevat
Kesällä Laakson ja Suursuon sairaalan arkea oli virkistämässä Helsingin kaupungin Kesäsetelillä palkkaamamme nuori, jonka musiikkiesitykset saivat potilailta ja henkilökunnalta erinomaista palautetta.

Helsinkiläisten heikentynyt taloustilanne näkyi etenkin Hermannin Diakoniatalon Varustamon toiminnassa ruoka-avun hakijoiden ja tukiasuntohakemusten määrien kasvuna. Ukrainalaiset olivat suurin muun maalaisten ryhmä ruoka-avun hakijoissa.

Diakoniatyön 150-vuotisjuhlavuosi huipentui D-day´nä 1.9., jolloin diakoniatyöntekijät jalkautuivat katukuvaan. Muutenkin jalkautumiset tapahtumiin ja yhteistyökumppanien luo palautuivat koronatauon jälkeen.

Sairaalapappien työssä näkyi sairaalamaailman voimakas muutos, mikä korostaa hoitoalan työntekijöiden tuen tarvetta. Sairaaloiden palvelupyyntöihin pystyttiin vastaamaan paineisessa tilanteessa. HUSin laatukyselyssä saatiin jälleen erinomaiset palautteet. Sairaalapapeilla oli yhteensä 7 226 sielunhoidollista kohtaamista. Varallaolo toimi 24/7: iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä käyntejä ja puheluita oli yhteensä 251.

Yhteisen toiminnan kehittämistä ja koordinointia

Monialaisen kasvatuksen tiimi kehittää uusia yhteistyön malleja niin kaupungin kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Koordinoitiin mm. seurakuntien varhaiskasvattajien vapaaehtoisapua kaupungin leikkipuistoihin ja päiväkoteihin. Nuorisotyössä mm. kehitetään rippikoulutoimintaa ja järjestetään 10 vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille Kymppisynttärit, jotka kokosivat Lintsille ennätysmäisen osallistujamäärän

Lehtisaaren nuorisokoti hyväksyttiin palveluntuottajaksi Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden lastensuojelun palvelujen kilpailutuksessa.

Lapsia ja aikuisia kesävaatteissa leirillä
Viittomakielisellä perheleirillä Lohirannan leirikeskuksessa ripustettiin esirukouslintuja.

Viittomakielisiä messuja ja muuta seurakunnallista toimintaa järjestettiin ympäri eteläisintä Suomea. Ajankohtaista oli mm. osallistuminen viittomakielisen työn strategian ja raamatunkäännöstyön kehittämiseen.

Matteuksenkirkon Varustamon hiljaisuuden joogat ja pyhiinvaelluskävelyt keräsivät säännöllisesti osallistujia hiljentymään.

Leirikeskusten palvelujen myynti ulkopuolisiin leireihin ja muihin tapahtumiin moninkertaistui. Leirikeskuspalvelujen kehittämistä jatkettiin etenkin laatu-, vastuullisuus- ja kustannustehokkuustavoitteiden mukaisesti. Mustasaaren toimintakeskuksessa kesäpäivää vietti kauden mittaan yhteensä 13 000 kävijää.

Monikielisestä työstä esimerkkeinä: vironkielisessä työssä syvennettiin yhteistyötä Malmin seurakunnan kanssa ja kiinankielisessä työssä aloitettiin säännölliset kaksikieliset suomi–kiina-messut. K&K: Itsenäisyyspäivän Kansojen messussa annetaan kiitos Suomelle, monella kielellä Pääkuvassa (sivun yläosassa) englanninkielistä seurakuntayhteisöä kuvattuna Kansojen messun jälkeen.

Yhtye esiintymässä Oulunkylän kirkossa

Kehittämispalvelujen tiimin työssä yhtenä pääteemana olivat milleniaalit ja kirkon jäsenyyden haasteet. Toteutettiin strategiahaastattelukierros, jossa työntekijät ja luottamushenkilöt haastattelivat 1372:ta helsinkiläistä.

Tärkeässä osassa olivat myös mm. verkkotyön tuki, messuosallistumiset sekä hengellisen toiminnan ja spiritualiteetin alueet ja konserttitapahtumat, kuten Sacred Music -tapahtuma. Kuva yllä: Sacred Music -festivaali päättyi mukaansatempaaviin gospel-rytmeihin ja ylistykseen swahiliksi, lingalaksi, englanniksi ja suomeksi. Palanen Afrikkaa tuli aistittavaksi sekä silmin että korvin, kun nykyisin pääkaupunkiseudulla asuva Mwangatin perhe, Famille De Grâce ja neljä muuta kongolaistaustaista muusikkoa sekä värikäs ja innostunut yleisö täyttivät Oulunkylän kirkon.

Tanssivaa väkeä juhlakonsertissa
Gospel Helsinki vietti 20-vuotisjuhlaansa konsertilla Musiikkitalossa. Tunnelma vei mukanaan!

Sisäisiä muutoksia

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa käytiin muutosneuvottelut, joiden tarkoituksena oli turvata toimintaedellytykset. Neuvotteluiden seurauksena myös Yhteisessä seurakuntatyössä tapahtui irtisanomisia. Koko prosessi kuormitti henkilöstön jaksamista. Tukipalvelut keskitettiin yhtymän muille osastoille.

Palveluiden kuvaus ja arviointi tehtiin kaikille osaston palveluille. Tiedolla johtamisessa edettiin, ja Yhteinen seurakuntatyö onkin siinä edelläkävijä.


Yhteistä seurakuntatyötä tehdään tiimeissä, lue lisää täältä.