19.02. Grattis: Fritjof | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Jordfästning

Nyheter

‍När ett dop, en kyrklig vigsel eller jordfästning blir aktuell kontaktar du din församlings pastorskansli. På pastorskansliet får du hjälp med att boka präst och kantor till förrättningen.

Till vilken församling hör jag?

Församlingarnas kontaktuppgifter

Frågor och svar om begravning

Sorgegrupper 2019

Ett kors av sand tecknas på kistlocket, text på bilden: