17.02. Grattis: Carita, Rita | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Jordfästning

30.10.2018 17:25
Visa fler innehåll

Kontaktuppgifter

Församlingarnas hus

p. 09 23400

Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors

Facebook Respons

Samtalstjänst

Ämbetsbetyg

tfn 09 2340 5001
öppet vardagar 9-15
Tredje linjen 22 B
Blankett för beställning Skriv in dig i kyrkan

‍När ett dop, en kyrklig vigsel eller jordfästning blir aktuell kontaktar du din församlings pastorskansli. På pastorskansliet får du hjälp med att boka präst och kantor till förrättningen.

Till vilken församling hör jag?

Församlingarnas kontaktuppgifter

Frågor och svar om begravning

Sorgegrupper 2019