19.04. Grattis: Bernt, Bernhard | Respons
Hela Helsingfors

Nu kan begravningen bokas på nätet

31.10.2019, 10:38
Genom att logga in på begravningsportalen kan du boka både kapell och präst – och församlingen hör av sig till dig så snabbt som möjligt.
Hautaan siunaaminen. Alttarilta näkymä saattoväkeen

– Vi försökte sätta oss in i en anhörigs situation. Vilka saker är viktiga och vilka är mindre viktiga? säger Johan Westerlund. Han är kyrkoherde i Johannes församling, en av de sju församlingar som testat Helsingfors begravningsportal i utvecklingsskedet.

Bland de viktiga sakerna finns tiden mellan det att en person använt portalen för att boka in en begravning och det att prästen tar kontakt – den försöker man göra så kort som möjligt. En annan sak man tänkt på är att göra det enkelt.

– Vi ville bespara människor plågan att ringa till många olika nummer för att boka präst, kyrka och lokal för minnesstunden.

Men det är inte bara för den anhöriga som begravningsportalen kan underlätta de praktiska detaljerna. Även församlingarnas arbete underlättas, vilket förhoppningsvis kommer att frigöra resurser.

– Vi hoppas att det här ska leda till att kyrkans präster allt mera ska bli medvandrare i sorgen – inte bara de som kommer in och sköter en kort förrättning, säger Aarne Kiviniemi , projektchef för begravningsportalen på Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Att bokningarna når församlingen snabbare genom den nya portalen ger prästerna bättre möjligheter att finnas där för de sörjande.

Kiviniemi säger att det mest utmanande under utvecklingsarbetet har varit att Helsingfors har tjugo självständiga församlingar. Självständigheten är något bra, understryker han, men:

– När man skapar en gemensam elektronisk tjänst måste man göra processerna mer enhetliga. Annars hade vi mer eller mindre behövt skapa en egen portal för varje församling.

En sak som förenhetligats är valet av kantor, som inte sker separat. I stället följer kantorn med den plats där hen jobbar och väljs alltså i och med att man bokar kyrka eller kapell. Det här innebär att de kyrkor som används av de svenska församlingarna har svenskspråkiga kantorer, medan de finska församlingarnas utrymmen har finskspråkiga kantorer.

– Jag hoppas att portalen kommer att fungera väl och hjälpa människor som ska ordna begravning. Ingen har rutin på sådana här arrangemang, säger Johan Westerlund.

Så här fungerar portalen

  • Du behöver identifiera dig med bankkoder för att logga in.
  • I portalen uppger du både ditt eget och den avlidnas personnummer.
  • Du ombeds uppskatta deltagarantalet för att portalen ska kunna föreslå lämpliga utrymmen.
  • Du får själv välja mellan församlingarnas präster och kan se prästernas presentationer med bland annat information om vilka språk de talar.
  • Du kan också boka utrymmen för minnesstunden.
  • Inom tre vardagar efter att bokningen gjorts tar församlingen kontakt med dig.

Här hittar du portalen: https://asiointi.helsinginseurakunnat.fi/burial

Text: Erika Rönngård. Artikeln publicerades i Kyrkpressen nr 22/2019.