19.04. Grattis: Bernt, Bernhard | Respons
Hela Helsingfors

Alla känslor tillåtna i mässa för dig som förlorat ett barn 23.9

09.09.2021, 14:27
Sorg, ångest och smärta vid sidan av hopp, ja rentav glädje. Alla stämningar ryms inom samma mässa som firas den 23.9 kl. 18, på minnesdagen för barn som avlidit .
En fjäder i ett höstlandskap. Texten Sorgen i mig

I mässan får man sörja både den förlust som inträffat nyligen, och den som redan vandrat med en i tiotals år. Barnets bortgång kan ha kommit plötsligt, det kan också ha varit en lång process med mycket tid för avsked. Barnet kan också ha dött redan innan förlossningen. Mässan är ämnad för den som lever med sorg efter ett barn, oberoende av hur avskedet sett ut.

I mässan predikar kaplan Monica Heikel-Nyberg som själv förlorat ett mycket litet, bara några veckor gammalt barn.

– Hur ska man sörja sina egna drömmar när man inte ens hunnit lära känna den lilla människan? Kan man vara en mamma fastän man inte längre har ett barn?

Heikel-Nyberg kommer också beröra teman som hur man lever med sorg, vilken roll och plats de syskon som fötts i familjen senare kan få liksom hur man låter den egna sorgen vila.

– Jag kan också känna en glad förväntan på att en dag få träffa det egna barnet i himlen och lära känna hen precis sådan som hen är i Guds ögon, säger Heikel-Nyberg.

Mässan är tvåspråkig FIN-SVE, Monica Heikel-Nyberg predikar och kantor Inka Kinnunen står för musiken. Efter mässan finns det möjlighet att samtala. Predikan kan ses i efterskott online

Vi följer med coronarestriktionerna och begränsar möjligen deltagarantalet.

‍Mässa för dig som förlorat ett barn, torsdag 23.9 kl. 18 i Domkyrkans krypta, Kyrkogatan 18.