22.05. Grattis: Hemming | Respons
Hela Helsingfors

Krematoriet i Furumo förblir stängt fram till slutet av året – extra kostnader och förseningar gällande kremeringarna möjliga

30.06.2023, 11:44 /  päivitetty 30.06.2023, 11:49
Skadorna som uppstod på ugnen vid Furumos krematorium den 16 juni har kartlagts och planeringen av reparationerna har preciserats.
En vit kapellbyggnad i somrig omgivning.

Rengöringen av rökskadorna har påbörjats denna vecka och kylrummen kommer att återgå till normal drift i början av juli. Reparationen av själva krematorieugnarna kan däremot dra ut fram till långt in på hösten, kanske till och med slutet av året. Begravningsceremonier kan fortsättningsvis hållas i kapellet som ligger intill krematoriet.

Under reparationsarbetet kommer avlidna att kremeras på andra krematorier i huvudstadsregionen och Nyland. Även om man försöker öka kapaciteten och organisera extra arbetspass, kan förseningar förekomma. Trycket ökas nu särskilt på tjänsterna vid krematoriet på kyrkogården i Malm.

"Situationen är beklaglig för de anhöriga: Det kan uppstå extra kostnader gällande ändrade transportarrangemang för kistan och den avlidna. För Vandaborna är kostnaden för kremering på andra krematorier än Furumo, som nu är under renovering, dessutom något högre", säger biträdande överträdgårdsmästare Heli Hyystimäki.

Förseningar kan förekomma vid kremering och leverans av urnan, vilket också drar ut på tiden för nedläggning av urnan eller spridning av askan. Förvaringen av avlidna i kapellens kylrum kommer att begränsas till ungefär en vecka.

"Driftstörningen och de brand- och rökskador den orsakade, var en oväntad situation. Vi gör allt vi kan för att kunna betjäna de anhöriga så bra som möjligt i denna exceptionella situation", fortsätter Hyystimäki.

"Mer information gällande tidtabeller följer så snart reparationerna kommit igång och vi har en mer exakt uppskattning av när arbetet kommer att vara klart. Förutom de anhöriga är vi också ledsna för våra samarbetspartners skull, eftersom olyckan också innebär extra arbete för dem."

Helsingfors och Vanda kyrkliga samfälligheter äger tillsammans Furumos krematorium, som ligger i Vanda. Helsingfors kyrkliga samfällighet äger även krematoriet på Malms kyrkogård. Krematoriet på Sandudd ägs å sin sida av en stiftelse.