20.04. Grattis: Tindra, Arla | Respons
Hela Helsingfors

Anvisningar för begravningsarrangemangen

20.10.2023, 11:36
Tid för jordfästning i något av kapellen på Helsingfors begravningsplatser reserveras hos samfälligheten gravtjänst. Man kan sköta begravningsarrangemangen själv eller anlita en begravningsbyrå.
Hautajaisten saattojoukkoa ja kukkkavihko

Boka tid för jordfästning


Jordfästning

 • på samfällighetens begravningsplatser och i kapellen hålls jordfästningar mellan tisdag och lördag. Tid för jordfästning i församlingarnas kyrkor reserveras via respektive församling.
 • jordfästningen förrättas vanligtvis av en präst från den avlidnas församling. Om de anhöriga vill att någon särskild präst ska förrätta jordfästningen är det bäst att ta direkt kontakt med honom/henne. Gå igenom jordfästningsförloppet och eventuella frågor som gäller minnesstunden med prästen.
 • kom överens om musiken med kantorn. Kantorn sköter musiken i begravningskapellen om jordfästningen förrättas av en evangelisk-luthersk präst. Kantorns tjänster är gratis. Om jordfästningen hålls i församlingens kyrka sköts musiken av församlingens kantor.
 • om den avlidna tillhört en evangelisk-luthersk församling uppbärs ingen hyra för kapellet eller kyrkan. Av övriga uppbärs hyra.
 • övrigt program vid jordfästningen.


Gravsättning

 • om den avlidna ska gravläggas på någon av samfällighetens begravningsplatser måste du minst en vecka före begravningen ingå avtal om gravplatsen så att det finns tid att öppna graven.
 • om kistan ska begravas i en existerande familjegrav måste du be att ett stenhuggeri eller begravningsbyrån flyttar gravstenen. Du kan komma överens med begravningsbyrån om kistdekoration eller med blomsteraffären. Dessa tjänster är avgiftsbelagda.
 • om kistan inte gravsätts i samband med jordfästningen (t ex då jordfästning sker i en kyrka) måste du med gravtjänsten komma överens om gravsättningen.
 • aska ska begravas inom ett år från kremeringen.
 • tid för bisättning av urnan ska alltid reserveras separat hos samfällighetens gravtjänst.

Minnestunden

 • du kan höra dig för med församlingen om utrymmen för minnesstunden.
 • på begravningsplatserna i Furumo och Malm finns det ett café där minnesstunden kan hållas.
 • man måste inte hålla en minnesstund och det finns inte några formella regler beträffande innehåll eller program.
 • om ni väljer att ordna en minnesstund lönar det sig att i förväg komma överens om vem som läser upp eventuella adresser som sänts till jordfästningen.
 • minnesstunden kan också innehålla musik eller annat program.‍

Skötsel av dödsboet

 • i första hand används dödsboets medel för att täcka kostnaderna för jordfästningen och begravningen.
 • om dödsboet saknar medel kan man anhålla om begravningshjälp av stadens socialbyrå, som beviljar understöd för de nödvändiga begravningskostnaderna. Övriga kostnader ska de anhöriga själv betala. De anhöriga kan också själv stå för alla kostnader. I sista hand är det den person som reserverat begravningen som ansvarar för kostnaderna och som gått i utlägg för eller tagit en kredit för dödsboet
 • begravningstaxan hittar du här (på finska). Taxan beaktar alla kostnader som hänför sig till begravningen, dvs inlösen av gravplats, förlängning av gravrätten, kostnad för begravning och kremering, minnesplakett och gravsten jämte fundament samt avgift för kapellet
 • bouppteckningen ska förrättas inom tre månader räknat från dödsdatum.
 • för bouppteckningen görs/behövs alltid en släktutredning. Hos centralregistret kan du beställa ämbetsbetyg för den tid den avlidna bott i Helsingfors.

Kom ihåg att

 • komma överens med begravningsbyrån om transporten av kistan/urnan samt andra eventuella tjänster. Man får tillverka kistan och urnan själv och delta i att klä och kistlägga den avlidna.
 • gravskötseln beställs via gravtjänsten eller kontoret på begravningsplatsen. Man kan också själv sköta graven eller beställa skötseln av ett privat företag.
 • sorgebud och inbjudan till jordfästningen
 • eventuell fotografering under jordfästningen
 • bärare vid kistbegravning, vanligtvis 6 personer
 • blommor: egna blommor till jordfästningen, blommor till urnan/kistdekoration, blommor i kapellet/kyrkan och till minnesstunden
 • visa vägen för begravningsföljet, t ex köranvisningar
 • programblad