07.12. Grattis: Agata, Agda, Ågot | Respons
Hela Helsingfors

Ta kontakt

Samfälligheten

01.04.2019, 16:12
Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på svenska inom kyrkan i Helsingfors.
Glada människor

Präster, kantorer, diakoner och andra församlingsanställda hittar du bäst på respektive församlings hemsida. Är du osäker på vem du söker kan du alltid ringa församlingens kansli.

Johannes församling

Matteus församling

Petrus församling

Till vilken församling hör jag?


På den kyrkliga samfälligheten finns också några anställda som jobbar särskilt med det svenska arbetet. Vi är:

Maria Hall-Pänttäjä, Diakonissa

Tfn 050 380 0922 / maria.hall-panttaja@evl.fi

Pia Valtanen, Byrå- och informationssekreterare

Tfn 050 380 3933 / pia.valtanen@evl.fi.

Jessica Högnabba, studentpräst

Tfn 050 380 0662 / jessica.hognabba@evl.fi

Ulf Skogström, pastor för fostran och ansvarsperson för Tomasmässan

Tfn 09-23402239 / e-post: ulf.skogstrom@evl.fi

Stefan Stenberg, översättare

Tfn 09 2340 2302 / stefan.stenberg@evl.fi

Nina Österholm, informatör

Tfn 050 337 6319 / nina.osterholm@evl.fi

Familjerådgivning på svenska

Övrig förvaltning och organisation (på finska)