20.10. Grattis: Kasper, Jesper | Respons
Hela Helsingfors

Handikapp- och mentalvårdsarbete

19.02.2018, 14:44

Det finns perioder i livet då man kan behöva stöd och då kan det vara skönt att få tala med någon utomstående. Samtalen är konfidentiella. Målgrupper för verksamheten är bl.a. handikappade, personer med psykisk ohälsa och närståendevårdare. Verksamheten sker i samarbete med församlingar, organisationer, föreningar och staden.

Verksamheten består av nätverkssamarbete, stödjande samtal, arbetshandledning samt utfärder och läger.

Kontaktperson

Diakonissa för handikapparbete
Maria Hall-Pänttäjä tfn: 09- 2340 2540, 050 3800 922 E-post: maria.hall-panttaja@evl.fi

LÄNKAR:

Sympati rf -

www.sympati.net

Psykosociala förbundet rf -

www.fspc.fi

Stödpersonsverksamheten "4betydelsefulla timmar" -

www.4bt.fi

Finlands svenska synskadade -

www.fss.fi

Elävä kirjasto -

www.elavakirjasto.fi