06.12. Grattis: Nils, Niklas, Nico, Nicole, Nicolas, Nicolina | Respons
Hela Helsingfors

Familjerådgivning - när du har bekymmer i familjen eller i parförhållandet

05.01.2022, 11:06
Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid problem i parrelationen och i krissituationer.

Vi samtalar med dig om frågor som berör parrelationen, familjen och dig. Tre av familjerådgivarna samtalar på svenska. Du kan komma med din partner eller andra familjemedlemmar. Du kan också komma bara du.

Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte något och är konfidentiella. Samtalen förutsätter inte att du är medlem i kyrkan.

Du kan kontakta familjerådgivningen bl. a. då


  • interaktionen i familjen inte fungerar
  • du överväger separation eller behöver hjälp för att klara en separation
  • du har förlorat diskussionskontakten till din partner
  • närhet och sexualitet känns svåra
  • otrohet eller svartsjuka försvårar ditt liv
  • psykiskt eller fysiskt våld försvårar ditt liv
  • du vill fundera på hur det står till med din parrelation

Familjerådgivarna i Helsingfors kyrkliga samfällighet är utbildade i terapi och själavård. Flera av våra familjerådgivare är också utbildade psykoterapeuter. Även mottagningssekreterarna är utbildade för sin uppgift.

En målning med olika färgers fjärilar, ett ansikte, en siluett. Texten Kyrkans familjerådgivning

För en utförligare presentation av familjerådgivningen, gå till Suomenkielinen perheneuvonta (hemsidan mest på finska).