26.09. Grattis: Finn | Respons
Hela Helsingfors

Familjerådgivning - när du har bekymmer i familjen eller i parförhållandet

05.06.2023, 08:36
Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid problem i parrelationen och i krissituationer.

Vi samtalar med dig om frågor som berör parrelationen, familjen och dig. Tre av familjerådgivarna samtalar på svenska. Du kan komma med din partner eller andra familjemedlemmar. Du kan också komma bara du.

Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte något och är konfidentiella. Samtalen förutsätter inte att du är medlem i kyrkan.

Du kan kontakta familjerådgivningen bl. a. då

  • interaktionen i familjen inte fungerar
  • du överväger separation eller behöver hjälp för att klara en separation
  • du har förlorat diskussionskontakten till din partner
  • närhet och sexualitet känns svåra
  • otrohet eller svartsjuka försvårar ditt liv
  • psykiskt eller fysiskt våld försvårar ditt liv
  • du vill fundera på hur det står till med din parrelation

Familjerådgivarna i Helsingfors kyrkliga samfällighet är utbildade i terapi och själavård. Flera av våra familjerådgivare är också utbildade psykoterapeuter. Även mottagningssekreterarna är utbildade för sin uppgift.


Engångsbesök kan också vara till hjälp

Det är möjligt att boka ett engångsbesök med familjerådgivningen via församlingarnas digitala bokningssystem Vid besöket får du möjlighet att gå igenom din nuvarande situation tillsammans med familjerådgivaren och fundera över hur du kunde stärka ditt välmående. Du kan komma ensam, tillsammans med din partner eller familj, precis enligt vad som fungerar bäst för just dig.

För tillfället förverkligas engångsbesöken på distans. När du har bokat en tid kommer familjerådgivaren att ta kontakt med dig per telefon eller e-post för att slå fast en tid för träffen.

Övriga tider bokas via familjerådgivningens tidsbeställning:

Berghäll: tfn 09 2340 2555 mån-fre kl. 9-12,

Östra Centrum och Tripla/Böle tfn 09 2340 2542 tis-tor kl. 9-12.

En målning med olika färgers fjärilar, ett ansikte, en siluett. Texten Kyrkans familjerådgivning

För en utförligare presentation av familjerådgivningen, gå till Suomenkielinen perheneuvonta (hemsidan mest på finska).