16.01. Grattis: Gudmund, Germund | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Samtalstjänst - prata anonymt med någon som har tystnadsplikt

29.06.2018, 10:04
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Vi som lyssnar är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

‍Kyrkans samtalstjänst består av chatt, brev-, nät- och telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 19-21 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar du under samma adress.

Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20-23.

Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.‍ Breven besvaras inom en eller ett par dagar.

Mera info

Församlingarnas samtalstjänst är en uppgift som förenar lekmän och församlingsanställda. Verksamhetsledaren för samtalstjänsten, Mikaela Steffansson, ansvarar för koordinering och administration av jourarbetet, samt utbildning och handledning av dejourerna.

mikaela.steffansson@evl.fi

+358 50 3800 660

Verksamhetsledaren kan hjälpa bl.a. med handledning enskilt och i grupp till församlingar och församlingsanställda.