22.02. Grattis: Hildur, Hilda | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Samtalstjänst - prata anonymt med någon som har tystnadsplikt

29.01.2019, 12:54
Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Vi som lyssnar är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

‍Kyrkans samtalstjänst består av chatt, brev-, nät- och telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 19-21 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar du under samma adress.

Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20-23.

Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.‍ Breven besvaras inom en eller ett par dagar.