20.05. Grattis: Karolina, Lilian, Caroline, Lilja, Lilli, Lily | Respons
Hela Helsingfors

Biskoparna: Nära anhöriga kan delta i jordfästningar

19.03.2020, 13:19
Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har gett preciserade anvisningar om deltagande i jordfästningar.
Hautajaisten saattoväkeä ruusujen kanssa

På grund av den allvarliga smittsituationen av coronaviruset beslöt biskoparna att endast de närmast anhöriga, högst 10 personer inklusive prästen och kantorn, kan delta i en begravning.

Den allmänna linjen i biskoparnas anvisningar är att begränsningen om att tio personer fortfarande gäller men ifall det i den absolut närkretsen finns fler än tio personer, kan man göra ett undantag och överskrida den angivna gränsen på 10 personer.

Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.

Då det gäller andra kyrkliga förrättningar ger varje biskop i sitt eget stift vid behov i enskilda fall anvisningar i enlighet med den grundlinje som getts här.

Mera information: ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare Petri Merenlahti, tfn 040 142 5299