13.07. Grattis: Joel | Respons
Hela Helsingfors
kansikuvat häät hääpari vanhan kirkon alttarille polvistuneena

Vigsel

Nyheter

Hindersprövning

Du som älskar långt mer än vi kan ana eller förstå. Låt på ett varsamt sätt din kärlek ta omvägen via mig, när jag möter dem som behöver dig.

Stefan Forsén

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet‍

Den nya lagen ökar valfriheten i fråga om namn, och de bestämmelser som utgör grunden för det finländska namnskicket luckras upp så att efternamnskombinationer tillåts i högre grad.

Läs mer