13.06. Grattis: Åsa, Aslög | Respons
Hela Helsingfors

Inget hinder för samkönade vigslar i Matteus församling

29.09.2020, 10:32 /  päivitetty 29.09.2020, 10:34
Kuvassa Puotilan kappeli

Matteus församlings präster välkomnar samkönade par till vigsel - i församligen finns både präst och utrymme till förfogande. Tf kyrkoherde Helene Liljeström bekräftar linjedragningen. Kyrklig vigsel av samkönade par aktualiserades igen efter Svenska Yles artikel “Svenska församlingar i huvudstadsregionen viger inte samkönade par” (24.9.2020).

Kan en vigsel få konsekvenser för prästen?

Staten har gett präster rätt att viga samkönade par, men kyrkomötet - som är kyrkans högsta beslutande organ - har inte ännu tagit ställning för samkönade vigslar. I praktiken betyder det att en präst juridiskt sett kan viga, men att hen kan få en varning - eller t.o.m. bli av med sitt jobb - om det domkapitel dit prästen hör så bestämmer. De svenska prästerna lyder under Borgå domkapitel som leds av biskop Bo-Göran Åstrand.

I ovan nämnda artikel uttrycker Åstrand sitt stöd för kyrklig vigsel av samkönade par och han konstaterar vidare att “ifall någon skulle anmäla en präst för att ha vigt personer av samma kön skulle det antagligen leda till någon form av diskussion med prästen, inte varningar”. Det är domkapitlets kollegium som fattar det slutgiltiga beslutet om konsekvenserna.

Varför kan inte biskopen bestämma att prästerna får viga?

Det är kyrkomötet som har den högsta beslutanderätten, inte en enskild biskop, och för att kyrkomötet ska godkänna samkönade vigslar krävs tre fjärdedelars majoritet, vilket ännu inte har nåtts.

Kyrkomötet består av både präster och lekmän, men eftersom så få röstar i församlingsvalet, där medlemmarna de facto skulle ha inflytande i valet av kyrkans beslutsfattare, så påverkas opinionen inom organet mycket långsamt. Frågan är alltså inte lätt för kyrkan och många kränkande uttalanden har gjorts i kyrkans och religionens namn.

Har samkönade vigts i Matteus?

Svenskspråkiga samkönade par har redan vigts på Matteus församlings område av bl.a. Ilmari Syrjälä, som jobbar som pastor för ungdomsarbetet vid Helsingfors kyrkliga samfällighet. Vigslarna har dock inte hållits i Matteuskyrkan.

Matteus församlings församlingsråd, som ansvarar för verksamheten i församlingens utrymmen, har inte tillsvidare öppnat för samkönade vigslar i Matteuskyrkan. Frågan diskuterades i församlingsrådet senast 2017. Tf kyrkoherde Liljeström ser inga hinder i att ta upp frågan till ny diskussion.

Tillsvidare hänvisas vigslar till Botby gårds kapell, som är en populär vigselkyrka.

Har du frågor? Kontakta Matteus församlings pastorskansli.