20.07. Grattis: Margareta, Margit, Greta, Gretel, Margita, Marit, Meja | Respons
Hela Helsingfors

Hindersprövning sker via centralregistret

07.01.2021, 13:43 /  päivitetty 03.03.2021, 11:17
Sulkakynä

Genom hindersprövning förvissar man sig om att det inte finns lagliga hinder för vigsel. Sådana hinder kan vara nära släktskap, ett äktenskap som är i kraft eller att en person är minderårig. Då ni begär hindersprövning skriver ni under en försäkran att det inte föreligger hinder för äktenskap.

Från och med januari 2021 utförs hindersprövningen av centralregistret i Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Har du hunnit begära om hindersprövning hos din församling under år 2020 så slutförs prövningen där.

De förlovade ska tillsammans fylla i blanketten "Begäran av hindersprövning" på nätet, eller genom att skriva ut blanketten och fylla i den för hand och skicka in den per post till centralregistret.

Begäran om hindersprövning bör lämnas in senast tio dagar innan vigseln, men kan med fördel göras i god tid eftersom den är i kraft i fyra månader.