18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Hela Helsingfors

Många stämningsfulla vigselkyrkor i Helsingfors – känner du redan dessa pärlor?

23.03.2021, 15:20 /  päivitetty 23.03.2021, 15:24
I Helsingfors vigs årligen runt 2000 par. Man kan gifta sig nästan var som helst: i kyrkan, hemma eller i naturen.
Kuvitettu Käpylän kirkko, tähtitaivaalla Seurakuntayhtymän logoja tähtien korvaajina

Helsingfors församlingar erbjuder brudparen över 50 kyrkor och kapell att välja mellan för sin stora dag. Det kostar ingenting att använda kyrkan för sin förrättning.

Italiensk landsbygdsstämning i Tölö

I södra delen av Topeliusparken reser sig den ljusröda Tölö kyrka, som representerar 1920-talets klassicism. Byggnaden, som färdigställdes 1930, har influenser från italienska landsbygdskyrkor och renässansarkitektur.

‍Tölö kyrka ritades av arkitekten Hilding Ekelund. Hans intresse för tidig italiensk arkitektur syns i kombinationen mellan den hallartade rymdkänslan och okonstlade, genomtänkta detaljer. Helheten är strikt symmetrisk.

Utöver kyrksalen innehåller byggnaden dop- och vigselkapell samt en stor och en liten församlingssal. Kyrkan används av Töölön seurakunta. Kolla lediga vigseltider här

Töölön kirkko. Kuvaaja: Juha Martinmaa

Kottby kyrka - funktionalismens pärla

Kottby kyrka blev färdig 1930 och den representerar den renaste formen av funktionalism bland Helsingfors kyrkor. I den strikt lineära kyrksalen fästs blicken vid ett runt, gyllenrött kor.

Ritningarna till kyrkan, som stod färdig 1930, gjordes av arkitekten Erkki Ilmari Sutinen. De fyrkantiga fönsteröppningarna, som placerats högt uppe på väggen, skapar ett intryck av ett mörkt tempellikt utrymme. Det klara ljuset som strömmar in genom dem skapar en effektiv kontrast mot skuggan i salen.

En lägre flygelbyggnad är ansluten till kyrkan och framför kyrkan finns en kyrkogård med influenser från klosterträdgårdar. Kyrkan används av Oulunkylän seurakunta. Kolla lediga vigseltider här

Käpylänkirkko_ilma_1_JuhaMartinmaa

Nationalromantik i Berghäll

Berghälls kyrka i grågranit från 1912 är ett av Helsingfors synligaste landmärken. Den finns i Berghälls stadsdel i ändan av Helsingfors längsta gatuaxel.

Kyrkan är en av de renaste representanterna för det nationalromantiska byggnadssättet i Finland. Kyrkan är dekorerad med väggmålningar i jugendstil. I fönster- och dörrnischerna finns rosor, som i valven förenas med kors- och kransmotiv. I trapporna till läktarna finns en hel målad rosengård. Valven omges av liljor. Över tusen förgyllda pärlor formar en pärleport vid altaret.

Berghälls kyrka har en utmärkt akustik och är därmed en av vårt lands mest betydelsefulla konsertkyrkor.

Kyrkan används av församlingen i Berghäll. Kolla lediga vigseltider här

Kallion kirkko

Brändö kyrka ligger mitt i naturen

År 1933 ombads en av Brändös grundare, arkitekten Bertel Jung att göra ritningarna till kyrkan. Kyrkan stod färdig 1935. Brändö kyrka står på en backe mitt i den bergiga naturen.

Brändö kyrka representerar en blandad stil. Den är lineär och saknar utsmyckningar i enlighet med funktionalismens ideal, men kordelens form, ytterväggarnas levande rappning och prydnadstornet på taket ger en antydning av en äldre stilriktning.

Kyrkan kan ses som en stadskatedral, där campanilen, klockstapeln, intill kyrkan ingår som ett väsentligt element. Stapeln är en traditionell symbol för självständighet, självförsörjning och frihet bland annat i Italien.

Brändö kyrka används av Herttoniemen seurakunta. Kolla lediga vigseltider här

Modern träarkitektur i Vik

Ytterväggarna i Helsingfors nyaste kyrka består av kluvna aspspån. I det inre utrymmet öppnar sig en pelarskog byggd av limträpelare.

‍Viks kyrka, som stod färdig 2005, ritades av arkitekten Samuli Miettinen från arkitektbyrån JKMM.

Kyrkans golv, väggar, pelare och innertak är tillverkade av gran. Materialet i väggbeklädnaden och den dubbla spåntäckningen är asp. Även sakralmöblerna samt möblerna i kyrkan och församlingssalen är av asp.

Viks kyrka används av Malmin seurakunta. Kolla lediga vigseltider här

Bekanta dig med fler av Helsingfors kyrkor församlingarnas hemsidor helsingforsforsamlingar.fi.

Många helsingforskyrkor renoveras i år, däribland flera populära vigselkyrkor. Läs mera