22.01. Grattis: Fridolf | Respons
Hela Helsingfors

Många helsingforskyrkor ska renoveras – också populära vigselkyrkor med på listan

Församlingar

23.03.2021, 13:47 /  uppdaterad 23.03.2021, 15:26
Helsingfors kyrkliga samfällighet är förpliktigad att underhålla sina historiskt värdefulla byggnader. Inkommande sommar ska tio kyrkor samt Malms församlingshem renoveras.
Suomenlinnan kirkko lehdettömien puiden keskellä, kirkkaansininen talvinen taivas taustalla.

Det här året kommer följande byggnader att renoveras:

 • Johanneskyrkan
 • Sveaborgs kyrka
 • Kvarnbäckens kyrka
 • Degerö kyrka
 • Gamla kyrkan
 • Botbygårds kapell
 • Drumsö kyrka
 • Munkshöjdens kyrka
 • Kasbergets kyrka
 • Kampens kapell
 • Kapellet i Havsrastböle
 • Östersundom kyrka

Fasadrenoveringen av Johanneskyrkan har redan börjat och kommer att pågå uppskattningsvis 1,5 år. I Sveaborgs kyrka förnyas orgeln samtidigt som också taket renoveras 15.3.–31.10.2021.

Tak- och fasadarbeten i Kvarnbäcken, målning av Gamla kyrkans yttre ytor samt fasadrenoveringen av kyrkan på Degerö påbörjas under sommaren 2021.

I Botbygårds kapell förbättras tillgängligheten då en hiss installeras sommaren 2021. Grundrenoveringen av Drumsö kyrka inleddes redan hösten 2020 och fortsätter även under detta år.

Utöver de redan bekräftade arbetena är upphandling på gång gällande takrenovering i Munkshöjdens kyrka, fasadarbeten i Kasbergets kyrka, behandling av fasadens ytor på Kampens kapell samt takrenovering i kapellet i Havsrastböle.

Östersundoms kyrka kommer bli mer miljövänlig när kyrkans nuvarande uppvärmningssystem ersätts med jordvärme. Samtidigt kommer taket i Helsingfors äldsta kyrka att tjäras.

Också de arbeten som upphandlas under våren renoveras sannolikt ännu inom detta år.

Renoveringsarbeten rör ytor både invändigt och utvändigt i kyrkorna. Det är möjligt att byggställningar, skyddsplats och inpackningar förekommer även om kyrkan är i bruk. Detta är bra att ta i beaktande om man planerat exempelvis vigsel eller dop i sommar.

Närmare information gällande renoveringsarbetenas inverkan på kyrkornas användning får du på församlingarnas kanslier.

TIPS: Många stämningsfulla vigselkyrkor i Helsingfors - känner du redan dessa pärlor?