02.12. Grattis: Beata, Beatrice, Bernice | Respons
Hela Helsingfors
Rukoushelmet

Skriba

En sandstrand och ett lugnt hav. Längs sandstranden finns många stora träd.

Nyheter