22.06. Grattis: Lina, Paula, Paulina | Respons
Hela Helsingfors

Skriftskolans popularitet stabil – även många som inte hör till kyrkan har anmält sig

13.11.2023, 12:58
Ungdomar sitter på bänkar vid klipporna ute på Lekholmen. De äter lunch.

Skriftskolan fortsätter vara populär bland ungdomar. Sammanlagt 3 072 personer anmälde sig till Helsingforsförsamlingarnas skriftskola för år 2024, vilket motsvarar 93 procent av åldersgruppen som kommer att fylla 15 nästa år och är medlemmar i kyrkan. Även många unga som inte är medlemmar i kyrkan har anmält sig.

– Vi börjar nu se konsekvenserna av trenden att inte döpa sitt barn utan låta "honom eller henne välja själv". Det vill säga, familjen är inte emot kyrkan eller tron, även om barnet inte är döpt, utan ungdomen får delta i skriftskolan, säger ungdomsledaren Tonja Weckström från Matteus församling.

Konfirmation kräver att man blir medlem i kyrkan, och många unga fattar detta beslut under konfirmandtiden, då de har tid att fundera kring ämnet. Under de senaste åren har nästan 200 helsingforsungdomar per år skrivit in sig i kyrkan under konfirmandtiden.

Antalet anmälningar till skriftskolan har varit stabilt de senaste åren, runt 90 procent. Siffran ökar på grund av att deltagare kommer till Helsingfors från närliggande städer.

Antalet anmälningar har ökat i de svenskspråkiga församlingarna. Det förklaras delvis av att många tvåspråkiga ungdomar tillhör en finskspråkig församling men går i svenskspråkig skola och vill delta i skritskolan med sina vänner.

– Här syns säkerligen också Lekholmens stora popularitet och betydelse för många svenskspråkiga familjer. Föräldrarna har själva gått skriftskolan där och nu har de möjlighet att dela den här upplevelsen med sina barn och besöka ön efter många år, säger Tonja Weckström.

– Vi har också ordnat barn- och familjeläger på Lekholmen varje år, där föräldrar och barn får bekanta sig med ön, uppleva den som en underbar och trygg plats dit det är lätt att återvända och skicka sina barn igen. Lekholmen är verkligen en oas!

Nästan 70 procent av Helsingforsborna som fyller 15 nästa år och har finska eller svenska som modersmål är medlemmar i kyrkan.


Hav vid Lekholmen, skribaelever som badar


Skriftskolan anpassar sig till tiden

Skriftskolan välkomnar unga med olika bakgrund och tankesätt.

– Det är en unik plats i vår prestationsinriktade tid. Ungdomarna har inte så många andra platser att stanna upp och reflektera över sina liv och sin relation till Gud, säger pastor för fostran Auli Saarsalmi-Paalasmaa från Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Hon anser att skriftskolan också utmärker sig genom att det anpassar sig till tiden.

– Ledare utbildas mångsidigt, till exempel genom användning av digitala och spelbaserade metoder samt användning av artificiell intelligens i konfirmandarbetet.

I Helsingfors utvecklas pedagogiken för att möta nepsy-ungdomar (ungdomar med neuropsykiatriska utmaningar) som ett nytt projekt. Nästa år arrangerar flera församlingar skriftskola i smågrupper för olika typer av elever.

Få vara sig själv

– I feedback från unga framhålls den fantastiska sammanhållningen. Under skriftskolan får man lära känna nya människor med olika tankesätt, skaffa nya vänner och upptäcka sina egna styrkor, och - viktigast av allt - var och en får vara sig själv. När kompisar och syskon berättar hur kul skriftskolan är, vill unga själva uppleva det, säger Tonja Weckström.

Möjligheten till en minnesvärd skriftskola finns, eftersom det idag finns olika alternativ: sommar-, vinter-, läger-, dag-, skid- eller andra hobbyskriftskolor, på engelska eller andra språk, eller till och med teckenspråkig skriftskola.

Eftersom det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig ökar det slutliga antalet deltagare i skriftskolan. Dessutom går en del ungdomar skriftskola på andra ställen än i församlingarna, till exempel på olika organisationers läger.‍


En tecknad vy av en stuga på en strand.