23.02. Grattis: Bjarne | Respons
Hela Helsingfors

Helsingforsungdomarna ger skriftskolan en jämn nia i betyg

19.10.2021, 10:39
För fjärde året i rad gjorde kyrkan en bred enkät bland alla 15-åringar som deltagit i församlingarnas skriftskolor under året. I Helsingfors besvarade dryga 1700 ungdomar enkäten. Slutbetyget för skriftskolan i Helsingfors är en jämn nia.

Helsingforsungdomarna både trivs och känner sig trygga i skriftskolan.

– Det har inte förändrats under åren, ungdomarna upplever alltjämt att församlingen och lägergemenskapen är en trygg och trevlig miljö att komma till, säger Jari Pulkkinen som är sakkunnig inom konfirmandarbetet vid Kyrkostyrelsen.

Han framhåller att trygga miljöer är av extra stor vikt när ungdomarnas välmående enligt flera andra undersökningar visar en sjunkande trend i hela samhället.

Också kyrkans skriftskolundersökningen frågar om ungdomarna känner glädje i livet. Där har andelen positiva svar från flickor sjunkit med sju procentenheter sedan 2018, enligt årets undersökning känner 77 procent av flickorna glädje över sina liv. Pojkarna har legat ganska stabilt på 89 procent genom alla år.

– Jag tror att skriftskolan och den gemenskap som där erbjuds kan vara till stor till hjälp för de ungdomar som inte mår bra, eftersom största delen av konfirmanderna upplever miljön som trygg och vänlig, säger Pulkkinen.

Lägsta skolvitsordet får skriftskolan av ungdomar som representerar en sexuell minoritet.

– Inför nästa sommar ska vi jobba mer för att också de ska känna sig trygga och inkluderade. Det har ju just kommit ut en publikation om HBTQ-unga i kyrkan och vi kommer jobba för att öka både den andliga och psykiska tryggheten, berättar Helena Salenius som är sakkunnig i skolsamverkan och konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen.

Nicolina Grönroos jobbar med ungdomsarbete i Johannes församling. Hon har lagt märke till att särskilt flickorna är allt mer insatta och engagerade i klimat- och jämställdhetsfrågor.

– Jag vet inte om det har direkt samband med måendet, men flickorna är ofta frustrerade över hur ojämlikt de behandlas på olika sätt. Flickornas möjligheter begränsas både av klimatkrisen och av könsdiskriminering.

I Johannes församling har man satsat mycket på enskilda möten med ungdomarna, och söker aktivt upp dem så att alla ska ha möjlighet att få prata.

– Med flickorna jobbar vi för att alla ska få utrymme att fundera. Vi försöker variera både ämnen och metoder så att alla ska få något som passar just dem. Tyvärr är ungdomarna ofta vana vid att pojkarna tar mera plats än flickorna, och det är svårt att bryta det mönstret på en vecka, säger Grönroos.

Rippikoululaisia laiturilla.

Roligt ja, men viktigt?

När man ser till siffrorna i årets skriftskolundersökning kan man karikerat säga att största delen trivs men bara hälften tycker innehållet är viktigt.

– Här tror jag att de församlingar som verkligen lyckas involvera ungdomarna på djupet får högre vitsord, säger Jari Pulkkinen.

Det handlar inte enbart om att få delta och läsa färdigt skrivna böner utan om att verkligen kunna påverka innehållet, sätta dagordningen. De teman som är viktiga i ungdomarnas liv borde också synas på schemat i skriftskolan för att tonåringarna ska känna sig hörda och involverade.

– Är miljöfrågor viktiga för mig så vill jag naturligtvis att de ska finnas med i den helhet om mitt liv som skriftskolan utgör, säger Pulkkinen.

I Matteus församling satsar ungdomsarbetsledarna mycket på att lära känna konfirmanderna redan på våren innan sommarens läger.

– Vi tar reda på vilka frågor ungdomarna går och funderar på just nu genom bland annat enkät och dagboksfrågor. På själva lägret strävar vi efter interaktivitet i alla situationer. Den dagliga dagboksväxlingen mellan konfirmand och vuxen är också en viktig kanal till att försöka hållas på rätt spår för oss vuxna, säger Patricia Högnabba som är ungdomspräst i Matteus församling.

Allra mest påverkas skriftskolans innehåll av responsen från konfirmander och hjälpisar.

– Efter lägret och konfirmandtiden sätter vi mycket tid både på att gå igenom respons och på att bearbeta vårt stoff utgående från den. Konfirmander har ofta svårt att i förväg uttrycka hur de vill bygga upp sin skriftskoltid, men däremot kan de hjälpa efteråt att förbättra skriban för följande årskull.

Sammanlagt 1715 konfirmander besvarade enkäten i Helsingfors varav 152 svenskspråkiga. I alla svenska församlingar i Helsingfors var skolvitsordet för konfirmandtiden minst 8,9. Totalt besvarades enkäten av 23 000 ungdomar i hela landet.

Anmälan till skriftskolan 2022 är öppen under oktober månad. Man behöver inte vara döpt för att delta. Läs mera här

Ett sammandrag av skriftskolenkäten (på finska) hittar du här