26.02. Grattis: Ingvar, Ingvald | Respons
Johannes församling

Serien Vår diakoni

Nyheter

Johannes församlings diakoniarbetare

Diakoniarbetarna i Johannes visar ett hjärta med händerna

Samtalstjänst

Telefonjour varje kväll kl. 20–23
0400 22 11 90

Chattjour mån–tors kl. 18–20
Här

K‍ontaktuppgifter