11.12. Grattis: Daniel, Dan, Daniela | Respons
Johannes församling

Vår diakoni, del 10: Kaffe på Hanken

28.09.2022, 11:48
Viivi Suonto med kaffe på Hanken

En stor del av Johannes församlings medlemmar är unga vuxna. Många av dem studerar på någon av de yrkeshögskolor, högskolor eller skolor på andra stadiet som finns på församlingens område. Diakoniarbetare Viivi Suonto besöker regelbundet Arcada och svenska Hanken och bjuder på kaffe.

- Jag berättar om vår diakoniversamhet; vad vi har att erbjuda studerande så de vet vart de ska vänta sig ifall de behöver hjälp. Det kan vara fråga om tillfällig ekonomisk hjälp, eller någon att prata med i en svår situation.

Församlingen samarbetar med studentprästen Sonja Jakobsson, som är verksam i högskolorna i Helsingfors.

- Hon brukar vara med när vi bjuder på kaffe. Vi strävar efter att besöka skolorna två gånger per månad, berättar Viivi.