17.07. Grattis: Ossian | Respons
Hela Helsingfors

Ukraina: Stöd, bön och samtalshjälp

24.02.2022, 11:33 /  päivitetty 30.03.2022, 11:00
Läget i Ukraina väcker många känslor och tankar. Många känner sig hjälplösa i situationen. Helsingfors församlingar erbjuder hjälp och stöd för den som vill tala om läget. Församlingarna stöder också människorna i Ukraina genom bl.a. Kyrkans Utlandshjälp.
Rukoilevia käsiä ja rauhankyyhkysiä

Samtalsstöd


Du är alltid välkommen att kontakta oss som jobbar i kyrkan ifall du behöver tala med någon. Här hittar du oss:


Matteus personal (länk)
Johannes personal (länk)
Petrus personal (länk)

Kyrkans samtalstjänst är öppen varje dag kl. 18-24, också på veckoslut och helger. Tfn 0400 22 11 90.


Kyrkans samtalstjänsts chat är öppen måndagar-torsdagar kl. 19-21.

Kyrkorna ringde för fred


Den 24.2.2022 kl. 19 ringde Helsingfors kyrkor för fred. Efter klockringningen inbjöd församlingarna till bönestunder i sina respektive kyrkor.


‍Bön för fred


Himmelske Far, vi kommer till dig med vår oro och ängslan inför det som sker i världen just nu.

Vi ropar till dig med bön om fred.

Vi ber för folket i Ukraina , för alla som drabbas av krigshändelserna där, för alla som är rädda och ångestfyllda.

Vi ber för dem som stannat hemma i rädsla för anfall.

Vi ber för dem som lämnat sina hem och försöker fly till tryggare trakter.

Vi ber om beskydd och hjälp för alla.

Gud, utsläck hat och förakt och bryt ner våldets makt.

Hjälp alla som arbetar för fred, och som söker vägar att nå samförstånd i svåra förhållanden.

Gud, mörkret skrämmer oss och vi känner oro för framtiden. Hjälp oss att bäras av den trygghet och det ljus som du ger mitt i mörker och oro.

Vi vill lita på att du håller världen i din hand, som du har lovat.

Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss fred!

#prayforukraine

Helsingfors församlingar ger 100 000€ i krishjälp till de som drabbats av kriget i Ukraina

Helsingfors församlingar ger 30 000 euro i tilläggshjälp till ukrainer på flykt

Konkret hjälp till Ukraina – Helsingfors församlingar syns på stan med insamlingsbössor