20.05. Grattis: Karolina, Lilli, Lilian | Respons
Hela Helsingfors

Helsingfors församlingar ger 100 000€ i krishjälp till de som drabbats av kriget i Ukraina

Församlingar

04.03.2022, 12:07 /  uppdaterad 04.03.2022, 12:10
"Den här hjälpen är ett konkret sätt att stöda krigets offer med hjälp av kyrkoskatten", säger Kyrkorådets ordförande Jukka Pakarinen.
Händer som håller i en fredsduva

Helsingfors församlingars gemensamma kyrkoråd beslöt under deras möte den 3.3 att bevilja 100 000€ i krishjälp genom Kyrkans Utlandshjälp åt de som drabbats av kriget i Ukraina.

"De ukrainare som flyr kriget behöver desperat hjälp. För tillfället når hjälpen på bästa sätt genom biståndsorganisationer, som Kyrkans Utlandshjälp och dess samarbetspartners. Den här hjälpen är ett konkret sätt att stöda krigets offer med hjälp av kyrkoskatten", säger gemensamma kyrkorådets ordförande Jukka Pakarinen.

Just nu är pengar ett bra sätt att hjälpa, eftersom de som drabbats akut behöver skydd, mathjälp och fundamentala nödvändigheter.

Kända biståndsorganisationer, som Kyrkans Utlandshjälp, levererar pålitligt hjälpen till de som behöver den. Därtill kan organisationerna rikta hjälpen rätt baserat på behoven.