20.05. Grattis: Karolina, Lilli, Lilian | Respons
Hela Helsingfors

Helsingfors församlingar ger 30 000 euro i tilläggshjälp till ukrainer på flykt

Församlingar

11.03.2022, 14:15
Händer som håller i en fredsduva

Helsingfors församlingarnas gemensamma kyrkoråd har vid sitt möte den 10.3.2022 beslutat understöda krishjälp till ukrainer på flykt med 30 000 euro.

Summan doneras till Finska Missionssällskapets katastroffond. Det är kyrkorna i Ukraina, Polen, Slovakien, Rumänien och Ungern, samt deras lokalförsamlingar, som förmedlar hjälpen till behövande. Hjälparbetet koordineras av Lutherska världsförbundet.

För en vecka sedan beslöt Helsingfors församlingar donera 100 000 euro i krishjälp via Kyrkans Utlandshjälp. Också församlingarnas välgörenhetskonserter liksom insamlingar på stan har inbringat tiotusentals euro i hjälp till krigets offer.