25.01. Onneksi olkoon: Paavo, Pauli, Paul, Paavali | Palaute
Koko Helsinki

Yhteisen seurakuntatyön vuosikertomus 2019

Seurakuntayhtymä

16.04.2020, 16:35
Vuosikertomus kertoo, mitä Helsingin seurakuntien Yhteisessä seurakuntatyössä tapahtui vuonna 2019. Kertomuksessa on kolme näkökulmaa: miten uuden jatkuvan strategiaprosessin painopisteet näkyvät työssämme, millaisia ilmiöitä olemme työssämme kohdanneet ja niihin vastanneet sekä millaista yhteistyötä olemme tehneet seurakuntien ja muiden organisaatioiden kanssa.
Kuvassa on kehitysvammaisten joulukirkon esiintyjiä ja alakuvassa hävikkiruokaa kuten sipuleita

Esipuhe – Uuteen aikaan

Kirkkoa syytetään usein saamattomuudesta ja vääristä priorisoinneista. Samalla kun ihmiset kaipaavat apua yhä enemmän, kirkko pohtii yhä tiiviimmin omaa hallintoaan. Sanotaan. Mutta eihän tämä pidä paikkaansa.

Kirkko, sen jäsenet ja sen palvelijat, on edelleen se yhteisö, jonka Kristus on perustanut toteuttamaan hänen tahtonsa. Seurakunnat Helsingissä etsivät jatkuvasti uusia tapoja kulkea ihmisten rinnalla. Ja yhteisessä seurakuntatyössä pyritään kaikella tavalla palvelemaan sekä seurakuntia että helsinkiläisiä kirkkona.

Kirkon jäsenet Helsingissä on vähenevä joukko. Jäsenmaksut, käytettävissä olevat varat, eivät enää riitä kaikkeen, johon olisi tarvetta. Tarve saada sitä mitä kirkko voi antaa on jatkuvasti suurempi. Mutta emme enää pysty ylläpitämään palveluita samalla tavalla kuin aikaisemmin. Muutostarve on lopulta saavuttanut meidät. Nyt on siirryttävä uuteen aikaan.

Yhteinen seurakuntatyö on hoitanut kaikkia niitä tehtäviä, joita on sovittu, että hoidetaan yhteisesti. Samalla vuosi 2019 sisältänyt paljon uudelleenorganisoitumista. Sen tarkoituksena on keventää hallintoa ja luoda ketterämpi, tehokkaampi ja vaikuttavampi tapa toteuttaa niitä tehtäviä, jotka kuuluvat kirkolle. Olemme luoneet Varustamoita, joissa kirkon työntekijät, riippumatta siitä ovatko he jonkun seurakunnan tai yhteisen seurakuntatyön edustajia, voisivat kohdata helsinkiläisiä. Olemme tutkineet, mitä tiedolla johtaminen merkitsee, ja luoneet Tilannehuoneelle toimintatapoja niin, että voisimme välttyä päällekkäisyyksiltä ja toimia tehokkaasti yhdessä. Mutta tällä ei ole merkitystä, ellei se johda siihen, että pystymme vielä paremmin toteuttamaan kirkon tehtävää Helsingissä.

If it ain’t broken, don’t fix it. Säger man ibland också om kyrkans arbete. I betydelsen: vi skall inte förändra någonting om vi inte är tvungna. Men det stämmer inte. Eller, visst en maskin som fungerar bra behöver inte repareras så länge den tjänar sitt syfte. Men en kyrka är ingen maskin. Den är en levande organism som fungerar genom samverkan, gemensamma beslut och som strävar mot ett och samma mål. I en föränderlig värld måste kyrkan förändras för att förbli livskraftig. Den går mot en ny tid.

Kun luet tämän kertomuksen, tulet huomaamaan, että yhteisen seurakuntatyön työntekijät ovat alansa huippuosaajia, jotka elävät jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, yhteiskunnassa ja kirkossa. Ja pystyvät sopeutumaan siihen. Sopeutumaan uuteen.

Ylpeydellä esittelen yhteisen seurakuntatyön kertomuksen vuodesta 2019. ”Probably the best Yhteinen seurakuntatyö in the world!”

Stefan Forsén, Yhteisen seurakuntatyön johtaja, Rovasti

Direktör för det Gemensamma Församlingsarbetet, Prost

Director of Parish Cooperation, Dean h.c.

Yhteisen seurakuntatyön organisaatio muuttuu

Yhteisen seurakuntatyön uusi organisaatio oli kehitteillä vuoden 2019 ajan. Tukena prosessissa on ollut maaliskuussa 2019 alkanut Muutoksen tuki -hanke, jossa työntekijät ovat saaneet kertoa työstään luottamuksellisessa ilmapiirissä. Hankkeen tavoitteena on kehittää työyhteisön dialogista työ- ja toimintakulttuuria, parantaa työhyvinvointia ja edistää yhteistoiminnallista oppimista. Hankkeen myötä työntekijät ja johtajat rakentavat itselleen ja työtiimeilleen ammatillisen toimintatilan, joka lujittaa ammatillista itsekunnioitusta, antaa etenemisnäkyä tulevaisuuden työhön ja vahvistaa työyhteisöä toimintaympäristön muuttumisesta johtuvassa toimintakulttuurin muutoksessa. Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto.