23.02. Onneksi olkoon: Aslak | Palaute
Koko Helsinki

Pienelle parasta -tutkimuksen tulokset kertovat - uskontokysymyksiä
pohditaan perheissä lasten aloitteesta

10.04.2019, 09:28 /  päivitetty 12.08.2019, 09:05
Helsingin seurakunnat postittavat helsinkiläisille lapsiperheille Pienelle parasta -materiaalia viisi kertaa ennen lapsen kouluikää. Materiaalit ovat tuttuja Helsingin seurakuntien kastettujen lasten koko ikäluokalle viimeisen kymmenen vuoden ajalta.
Pienelle parata - Ruusukorva ja Kyyhkynen

Pienelle parasta on yksi Helsingin evankelisluterilaisten seurakuntien varhaiskasvatustoiminnan muodoista. Vuosi sitten haluttiin selvittää materiaaleja vastaanottaneiden perheiden mielipiteitä, muistoja ja kokemuksia Pienelle parasta
-materiaaleista ja kokemuksista.

”Tutkimuksessa havaittiin, että uskontoon liittyvistä kysymyksistä keskustellaan ennen kaikkea lapsen aloitteesta. Lapset kyselevät ja pohtivat erilaisten arjen havaintojen pohjalta. Myös Pienelle parasta -materiaalit osaltaan herättävät keskustelua uskonnollisista kysymyksistä”, tutkimuksen tekijä, tohtorikoulutettava, TM Kanerva Lattu kertoo.

Materiaalien käyttöaktiivisuutta selittävät ennen kaikkea lapsen omat taipumukset ja aloitteellisuus. Myöskin uskontoon ja etiikkaan liittyvät keskustelut käynnistyvät lapsen esittämistä kysymyksistä.

Varhaiskasvatusmateriaalien tulevaisuutta pohdittaessa, kannattaa huomioida, että materiaalien vastaanottajien joukossa on monenlaisia lapsia erilaisine taipumuksineen.

"Materiaali jää käyttämättä, jos lapsi ei esimerkiksi innostu lukemisesta tai lautapeleistä, vaan haluaa ennemmin leikkiä kuvataiteellisia tai liikunnallisia taipumuksiaan tukevia leikkejä.", Kanerva Lattu kertoo.

Lapsiperheet saavat äänensä kuuluviin

Tutkimusaineisto koostui 153 kyselyvastauksesta ja kymmenestä haastattelusta. Suurin osa tutkimukseen vastanneista oli niitä, jotka kertoivat Pienelle parasta -materiaalien käytöstä perheessä. Arviot materiaaleista ovat keskimäärin myönteisiä. Tutkimuksen mukaan perheissä ollaan keskimäärin tyytyväisiä materiaalien ulkoasuun, kuten kuvitukseen ja väritykseen sekä materiaalien sisältöön.

Tulosten mukaan kastekirje-esite on elämänläheinen, Pienen iltahetki -pakettia on kuunneltu erityisesti vauvavuonna ja pelilaudan tutuista paikoista sekä pelin tehtäväkorteista pidetään. Ruusukorva ja Kyyhkynen -satukirja jakaa mielipiteitä. Osa perheistä kokee Kultainen sulka -pelin vaikeaksi ja perhe pelaa peliä omilla säännöillään. Huoltajat arvostavat sitä, että lapsi saa omaa postia, mutta monilapsisissa perheissä useaan kertaan saatu sama materiaali mietityttää muun muassa kestävän kehityksen näkökulmasta.

Kristillisiä arvoja sukupolvelta toiselle

Yksi Pienelle parasta -kokonaisuudelle asetetuista päämääristä on kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen uudenlaisen lapsi- ja perhelähtöisen ajattelun pohjalta. Tavoitteena on rohkaista huoltajia käsittelemään uskonnollisia kysymyksiä kotona. Vastaajien mielestä Pienelle parasta on tässä onnistunut. 64 prosenttia koki, että materiaali on auttanut heitä välittämään kristillistä uskoa sukupolvelta toiselle perheen omalla tavalla. Perheissä keskustellaan monenlaisen tekemisen ja tapahtumien pohjalta uskontoon liittyvistä kysymyksistä lapsen aloitteesta.

”Huoltajat arastelevat yhdenlaisen katsomuksen tarjoamista lapselle. Tämä tuli esiin sekä kyselyaineistosta että haastatteluaineistosta. Sen sijaan oikeaan ja väärään liittyviin arvokysymyksiin huoltajat ottavat rohkeammin kantaa.”, Kanerva Lattu kertoo.

Yli puolet vastaajista ajattelee kristillisen uskon välittämisen lapsilleen tärkeäksi osaksi kasvatusta ja 61 prosentin mielestä kristillisten arvojen välittäminen on tärkeää. Vain 25 prosenttia on sitä mieltä, että kotona ei haluta keskustella uskontoon liittyvistä kysymyksistä.

Esittely materiaaleista: Pienelle parasta - koko ikäluokan kattavaa yhteydenpitoa lapsiperheisiin