19.06. Grattis: Siri, Sigrid | Respons
Matteus församling
Käsi kädessä taustalla vettä

Hjälp och stöd

Symbolbilder för kyrkans samtalstjänst. Lila bilder på vit bakgrund visar en telefonlur och en symbol för e-post.

Nyheter

Diakonin i Matteus församling

Församlingens diakoniarbetare finns till för dig. De är yrkesutbildade inom socialtjänst eller hälsovård och du får komma till dem med stort och smått.

De har tystnadsplikt och finns till för både samtal och för praktisk hjälp med tex bidragsansökningar till FPA och socialtjänsten eller annan kontakt med myndigheter.

Du kan träffa dem på mottagningen, hemma hos dig eller så kan de komma och besöka dig på till exempel sjukhus.

Kontakt