28.05. Grattis: Alma | Respons
Matteus församling

Gemensamt Ansvar 2023 i Helsingfors församlingar: Unga i en våldsam värld

03.02.2022, 12:59 /  päivitetty 16.03.2023, 14:47
Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden.
Kolme henkilöä kävelee selin kameraan, hupparien selässä lukee Aseman lapset, taustalla junanrata ja kerrostalo

I FINLAND har enligt polisen antalet våldsbrott åren 2015–2021 ökat bland unga under 18 år. Den mest alarmerande ökningen skedde i åldersgruppen 12–14 år, hela 134 procent. Våldet syns också på fritiden. Allt oftare fotograferas eller filmas också våldsdåden och sprids i sociala medier.

I barn- och ungdomsvåldet är alla offer: den mobbade och mobbaren, förövaren och offret, skolan och hemmet, barnet och föräldern. Både förövaren och offret behöver hjälp.

Vi vuxna kan se till att man tar tag i våldssituationer. Genom att sätta in rätt stöd i ett så tidigt skede som möjligt kan vi klarlägga bakgrunden till händelserna, hjälpa och rentav lyckas bryta våldsspiralen. Det finns ett skriande behov av gränser, kärlek och trygga vuxna.

Det är just ett sådant stöd vi nu bygger upp med hjälp av Stationens Barn rf och insamlingen Gemensamt Ansvar.

DEN GLOBALA klimatkrisen är en katastrof som skapar och underblåser konflikter i Kenya och andra östafrikanska länder. Klimatförändringen drabbar i synnerhet nomadfamiljerna som sedan tidigare lever i karga förhållanden. Betesmarkerna minskar och vattnet tar slut. Fattigdom och instabilitet fördjupar de sociala problemen, försämrar möjligheterna till försörjning och leder till skolavhopp.

Med hjälp av katastroffonden vid Kyrkans Utlandshjälp ordnas stödundervisning, psykosocialt stöd och andra stödformer för de unga så att de kan återvända till och stanna kvar i skolan. Utbildning garanterar de unga bättre möjligheter till försörjning och till att arbeta för fred i sina egna samhällen.

Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar! Med din donation kan man ingripa i våld i skolan och annat ungdomsvåld, medla i konflikter och hjälpa unga i världens krisområden.

Ge en gåva

Insamlingen Gemensamt Ansvar är den finländska evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling och en folkrörelse för kärlek till nästan. Insamlingen hjälper nödställda människor i Finland och i utvecklingsländer oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse. Beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.


Nuori afrikkalaisnainen keltaisessa paidassa, taustalla pelto


Så här fördelas medlen:

UTOMLANDS: 60 % av insamlingsintäkterna styrs via Kyrkans Utlandshjälp till hjälp i utvecklingsländerna.

I FINLAND: 20 % styrs till föreningen Stationens Barn rf , som med insamlingsmedlen utvidgar sitt arbete för att lösa allvarliga konflikter bland unga.

Ytterligare 20 % av intäkterna blir kvar i den insamlande församlingen, för att användas för insatser för unga som har det svårt och för diakoniunderstöd. Församlingarna i Helsingfors deltar alla i Gemensamt Ansvar-kampanjen genom egna insamlingar.

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639, på Åland: ÅLR/2021/8126.‍