20.07. Onneksi olkoon: Maarit, Reetta, Marketta, Reeta, Maaret, Margareeta | Palaute
Koko Helsinki

Så här bokar du ett utrymme i Johannes församling

21.12.2023, 14:28
Vi har till vårt förfogande Johanneskyrkan, Högbergssalen, Hörnan, S:t Jacobs kyrka och S:t Jacobs kyrkas församlingssal.
Bild på Johanneskyrkan inifrån tagen framifrån av Bettina Stenbäck.

Johannes församling har en församlingssal på Högbergsgatan 10. Här kan du bekanta dig med Högbergssalen.

S:t Jacobs kyrka med församlingssal finns på Drumsö, Kvarnbergsbrinken 1.

Alla bokningar görs via kansliet, förutom bokning av Johanneskyrkan .

Länk till bokningsförfrågan hittar du här.

TIDTABELLER OCH PRINCIPER FÖR BOKNING AV JOHANNESKYRKAN: 

Bokning för konserter och övriga evenemang inför ett nytt kalenderår kan av icke-kyrkliga organisationer och privatpersoner bokas från och med 1.9 föregående år. Evenemang, som är planerade att hållas under löpande kalenderår, kan bokas omgående. Bokningarna görs med en särskild blankett här

Förfrågningar om bokningsvillkor, lediga tider och prisuppgifter kan riktas till Johannes församlings kansli, johannes.fors@evl.fi. Preliminära bokningar inför följande kalenderår kan inte göras före 1.9. 

Annullering av bokat evenemang bör göras skriftligt till johannes.fors@evl.fi. Annullering av bokning kan ske utan kostnad fram till 60 dagar före evenemanget. Om avbokning görs 21-59 dagar före evenemanget faktureras 50% av den fasta hyran. 20 dagar eller kortare innan konserten: fullt pris.

På förfrågningar svarar övervaktmästare Paul-Henrik Roschier tfn. 09-2340 7741 eller församlingens kansli, tfn. 09-2340 7700. 

AIKATAULUT JA KÄYTÄNNÖT JOHANNEKSENKIRKON VARAAMISEEN

Ei kirkolliset organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat varata konsertteja ja muita tapahtumia ensi vuodelle 1.9 alkaen. Tapahtumia jotka on tarkoitus järjestää kuluvana kalenterivuotena, voidaan varata heti. Varaukset tehdään erillisellä lomakkeella, lomakkeen löydätte täältä.

Mikäli teillä on kysyttävää varausehtoihin, vapaisiin aikoihin tai hinnastoon liittyen, voitte olla yhteydessä Johanneksen seurakunnan toimistoon; johannes.fors@evl.fi. Alustavia varauksia ensi vuodelle ei voi tehdä ennen 1.9.

Varatun tapahtuman peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen johannes.fors@evl.fi. Varatun tapahtuman peruutus on maksuton, mikäli peruutus tapahtuu vähintään 60 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli peruutus tehdään 21-59 päivää ennen tapahtumaa, laskutetaan puolet vuokrahinnasta. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, laskutetaan koko vuokrahinta. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa ylivahtimestari Paul-Henrik Roschier puh. 09-2340 7741 tai seurakunnan sihteeri puh. 09-2340 7700.

TIMETABLES AND PRINCIPLES FOR BOOKING ST. JOHN'S CHURCH:

Bookings for concerts and other events for a new calendar year can be done by non-ecclesiastical organizations and private individuals from the 1st of September the previous year. Events scheduled during the current calendar year, can be booked immediately. Please book by filling in the form above.

Inquiries about booking conditions, available times for booking and price information can be directed to our e-mail (johannes.fors@evl.fi). Preliminary bookings for the following calendar year cannot be made before the 1st of September.

Cancellation of the booked event should be made in writing to johannes.fors@evl.fi. Cancellation of booking can be done free of charge at least 60 days before the event. If cancellation is made 21–59 days before the event, half the rent will be invoiced. Otherwise, the entire rent will be invoiced.

To inquiries responds Chief Caretaker Paul-Henrik Roschier (tel. 09-2340 7741) or the Registry of the Assembly (tel. 09-2340 7700).

Priser för att hyra Johanneskyrkan

Konserter med inträdesavgift eller inbjudan:

1500€ (inkl. moms)

+ 3€/konsertdeltagare

Konsert för välgörande ändamål, icke-vinstbringande

800€ (inkl. moms)

Om två konserter ges samma kväll debiteras hälften av hyran för den andra konserten.

Utöver ovannämnda kostnader debiteras för hela bokningstiden vaktmästarkostnader per vaktmästare enligt följande:

vardagar/lördagar 35€/h (inkl. moms)

vardagskvällar 55€/h (inkl. moms),

lördagar efter kl 18 samt helgdagar 75€/h (inkl. moms)

Pris för musik- eller filminspelning:

Vardagar/lördagar kl 06-18: 93€/h (inkl. moms)

Vardagskvällar kl 18-23: 124€/h (inkl. moms)

Söndagar kl 06-23, lördagskvällar 18-23 samt nätter kl 23-06: 161,20€ (inkl. moms)


Johanneksenkirkon vuokraaminen

Sisäänpääsymaksulliset tai kutsuilliset konsertit:

1500€ (sis.alv)

+ 3€/osallistuja

Hyväntekeväisyyskonsertti; ei voittoa tuottava:

800€ (sis. alv)

Jos kaksi konserttia annetaan samana iltana, toisesta veloitetaan puolet vuokran perushinnasta.

Lisäksi peritään koko varauksen ajasta suntiokustannukset:

arkipäivä ja lauantai: 35€/h (sis.alv)

arki-ilta: 55€/h (sis.alv),

lauantai klo 18 jälkeen ja pyhä: 75€/h (sis.alv)

Musiikki- ja elokuvanauhoituksiet:

arki ja lauantai klo 06-18: 93€/h (sis.alv)

arki klo 18-23: 124€/h (sis.alv)

sunnuntai klo 06-23, lauantai-ilta 18-23 sekä yö klo 23-06: 161,20€ (sis.alv)