27.09. Onneksi olkoon: Vesa | Palaute
Koko Helsinki

Allt om hur du bokar utrymmen i Johannes församling

23.05.2023, 13:19
Ska er kör ordna konsert? Söker ni en lokal för dopkaffet? Då är kanske Johanneskyrkan eller någon av våra församlingssalar det ni söker.
Bild på Johanneskyrkan inifrån tagen framifrån av Bettina Stenbäck.

Johannes församling har en församlingssal på Högbergsgatan 10. Här kan du bekanta dig med Högbergssalen.

S:t Jacobs kyrka med församlingssal finns på Drumsö, Kvarnbergsbrinken 1.

Alla bokningar görs via kansliet, förutom bokning av Johanneskyrkan .

Länk till bokningsförfrågan hittar du här.

TIDTABELLER OCH PRINCIPER FÖR BOKNING AV JOHANNESKYRKAN: 

Bokning för konserter och övriga evenemang inför ett nytt kalenderår kan av icke-kyrkliga organisationer och privatpersoner bokas från och med 1.9 föregående år. Evenemang, som är planerade att hållas under löpande kalenderår, kan bokas omgående. Bokningarna görs med en särskild blankett här

Förfrågningar om bokningsvillkor, lediga tider och prisuppgifter kan riktas till Johannes församlings kansli, johannes.fors@evl.fi. Preliminära bokningar inför följande kalenderår kan inte göras före 1.9. 

Annullering av bokat evenemang bör göras skriftligt till johannes.fors@evl.fi. Annullering av bokning kan ske utan kostnad fram till 90 dagar före evenemanget. Om avbokning görs 30–89 dagar före evenemanget faktureras halva hyran. I annat fall faktureras hela hyran.

På förfrågningar svarar övervaktmästare Paul-Henrik Roschier tfn. 09-2340 7741 eller församlingens kansli, tfn. 09-2340 7700. 

AIKATAULUT JA KÄYTÄNNÖT JOHANNEKSENKIRKON VARAAMISEEN

Ei kirkolliset organisaatiot ja yksityishenkilöt voivat varata konsertteja ja muita tapahtumia ensi vuodelle 1.9 alkaen. Tapahtumia jotka on tarkoitus järjestää kuluvana kalenterivuotena, voidaan varata heti. Varaukset tehdään erillisellä lomakkeella, lomakkeen löydätte täältä.

Mikäli teillä on kysyttävää varausehtoihin, vapaisiin aikoihin tai hinnastoon liittyen, voitte olla yhteydessä Johanneksen seurakunnan toimistoon; johannes.fors@evl.fi. Alustavia varauksia ensi vuodelle ei voi tehdä ennen 1.9.

Varatun tapahtuman peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen johannes.fors@evl.fi. Varatun tapahtuman peruutus on maksuton, mikäli peruutus tapahtuu vähintään 90 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli peruutus tehdään 30-89 päivää ennen tapahtumaa, laskutetaan puolet vuokrahinnasta. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, laskutetaan koko vuokrahinta. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa ylivahtimestari Paul-Henrik Roschier puh. 09-2340 7741 tai seurakunnan sihteeri puh. 09-2340 7700.

TIMETABLES AND PRINCIPLES FOR BOOKING ST. JOHN'S CHURCH:

Bookings for concerts and other events for a new calendar year can be done by non-ecclesiastical organizations and private individuals from the 1st of September the previous year. Events scheduled during the current calendar year, can be booked immediately. Please book by filling in the form above.

Inquiries about booking conditions, available times for booking and price information can be directed to our e-mail (johannes.fors@evl.fi). Preliminary bookings for the following calendar year cannot be made before the 1st of September.

Cancellation of the booked event should be made in writing to johannes.fors@evl.fi. Cancellation of booking can be done free of charge up to 90 days before the event. If cancellation is made 30–89 days before the event, half the rent will be invoiced. Otherwise, the entire rent will be invoiced.

To inquiries responds Chief Caretaker Paul-Henrik Roschier (tel. 09-2340 7741) or the Registry of the Assembly (tel. 09-2340 7700).

Nedan priser för hyrning av Johanneskyrkan:

Johanneskyrkan hyra

Hyra /h 310€ (inkl. moms)

Vaktmästarkostnader per vaktmästare /h

vardag/lördag kl. 06–18 24,80€ (inkl. moms)

vardagskvällar kl. 18–23 37,20€ (inkl. moms)

söndagar kl. 06–23, lördagskvällar kl. 18–23 49,60€ (inkl. moms) samt nätter 23–06

Johanneksenkirkon vuokra

Vuokra /h 310€ (sis. alv)

Vahtimestarikulut per vahtimestari/h

arkipäivä/lauantai klo. 06–18 24,80€ (sis. alv)

arki-ilta klo. 18–23 37,20€ (sis. alv)

sunnuntai klo. 06–23, lauantai-ilta klo 18–23 49,60€ (sis. alv) ja yö 23–06‍