25.04. Onneksi olkoon: Markku, Marko, Markus | Palaute
Koko Helsinki

Mitä rippikoulussa tehdään?

13.09.2023, 17:01
Jokainen rippikoulu on omanlaisensa. Sen sisältö muodostuu rippikoululaisten näköiseksi.

Riparilla opiskellaan elämää: jokaisen ihmisen kunnioittamista, keskittymistä, yhteishengen luomista ja yhteisistä periaatteista kiinnipitämistä – hauskanpitoa unohtamatta. Nuoret kantavat vastuuta itsestään, muista ihmisistä ja ympäristöstä.

Rippikoulussa opitaan uutta kristinuskosta ja syvennetään ennestään opittua tietoa sekä pohditaan, mitä kristittynä eläminen merkitsee. Kristillisen uskon sisältöihin perehdytään monin eri tavoin, muun muassa keskustelemalla, lukemalla Raamattua, rukoilemalla ja laulamalla.

Rippikoulussa opitaan Isä meidän –rukous, Herran siunaus, uskontunnustus ja kymmenen käskyä. Lisäksi siellä leikitään, pelataan, pidetään hauskaa, tutustutaan uusiin kavereihin, uidaan, saunotaan, syödään ja nukutaan.

Onko rippikoulun käyminen turvallista?

Seurakunnat laativat rippikouluihin kirjallisen turvallisuussuunnitelman. Jokaisella leirillä on turvallisuudesta vastaava työntekijä. Rippikoululaiset ja heidän huoltajansa tutustuvat rippikoulun sääntöihin etukäteen ja vahvistavat allekirjoituksellaan hyväksyvänsä ne.

Hyvä yhteishenki ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin luo turvallisen pohjan rippikoululle. Rippikoulussa käsitellään asioita, jotka herättävät usein tunteita ja vahvoja mielipiteitä. Esimerkiksi keskustelut perheestä, seksuaalisuudesta, kuolemasta ja päihteistä edellyttävät herkkyyttä kunnioittaa jokaisen ainutlaatuisuutta ja erilaisuutta. Rippikoulu on hyvä mahdollisuus harjoitella rakentavaa keskustelua ohjatusti.

Jos jokin asia mietityttää tai huolettaa rippikoululaista tai huoltajia, se kannattaa ottaa välittömästi puheeksi rippikoulun työntekijän kanssa.