08.08. Onneksi olkoon: Sylvi, Sylvia, Silva | Palaute
Koko Helsinki

Tuhkaaminen ja tuhkan hautaus

29.10.2018, 14:36
Tuhka voidaan haudata uurnassa, pelkkänä tuhkana tai sirottelemalla. Myös arkkuhautaan voidaan haudata vainajan tuhka.

Helsingin seurakuntayhtymällä on krematoriot Malmilla ja Honkanummella. Vainajan tuhkauksesta sovitaan hautapalveluissa. Malmin krematoriota käytetään, jos siunaus tapahtuu Malmin kappeleissa. Muussa tapauksessa tuhkataan Honkanummen krematoriossa.

Mahdollinen siunausaika voidaan varata jo ennen lääkärin kirjoittaman hautausluvan saapumista. Tällöin omainen tai hautaustoimisto toimittaa kopion hautausluvasta Hautapalveluihin ennen siunaustilaisuutta. Hautaustoimiston puoleen kannattaa kääntyä muun muassa arkun ja mahdollisen uurnan hankkimiseksi.

Krematorio saa luovuttaa tuhkan vain haudattavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Tuhkaa ei ole mahdollista jakaa ja se on haudattava vuoden kuluessa tuhkauksesta.

Ennen kuin uurna haetaan krematoriosta, tulee hautapalveluihin ilmoittaa kirjallisesti, minne uurna tai tuhka tullaan sijoittamaan. Uurnaa luovutettaessa noutajan on todistettava henkilöllisyytensä.

Tuhka voidaan haudata hautausmaalle olemassa olevaan sukuhautaan, uuteen lunastettavaan sukuhautaan, muistolehtoon, sirottelualueelle, kolumbaarioon tai tunnustuksettomalle alueelle. Myös omalle maa-alueelle tai muulle maa-alueelle maanomistajan kirjallisella luvalla sekä mereen voidaan haudata.

Tuhka haudataan joko uurnassa, pelkkänä tuhkana tai sirottelemalla. Myös arkkuhautaan voidaan haudata vainajan tuhka.

Kun tuhka haudataan Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaalle, varataan hautapalveluista aika uurnan maahanlaskua varten. Uurnanlasku voidaan varata aikaisintaan viikon päähän siunauksesta, jos vainaja tuhkataan seurakunnan krematoriossa.

Uurnanlaskuun osallistuvat tavallisesti lähiomaiset hautausmaan vahtimestarin opastuksella. Haudalla voi pitää rukoushetken. Malli löytyy esimerkiksi virsikirjan takaosasta otsikolla "Maahan kätkeminen". Omaiset voivat kuitenkin halutessaan pyytää siunauksen toimittanutta pappia mukaan.

Kallion kirkkoon haudattaessa seurakunta huolehtii uurnan siirtämisestä krematoriosta Kallion kirkkoon. Ennen uurnan viemistä hautaan on mahdollista viettää rukoushetki muistoalttarin ääressä.

Helsingissä toimii myös yksityisen Krematoriosäätiön krematorio.‍

‍Lue lisää tuhkan hautaamisesta muualle kuin Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaalle.

Lue lisää hautaamisesta.

Lue lisää hautaan siunaamisesta.