21.01. Onneksi olkoon: Aune, Oona, Netta, Auni | Palaute
Viikin kirkko

Mitä kuuluu? -työpaja: Miksi kirkko ei kiinnosta miehiä?

Malmin seurakunta

23.09.2019, 12:58 /  päivitetty 14.10.2019, 10:31
Miehet pääsivät pohtimaan arvojaan ja elämän perimmäisiä kysymyksiä. Vastauksista nousivat esiin onni, aika ja lauma. Miten seurakunta voisi auttaa miestä näissä tarpeissa?
Mitä kuuluu mies? -työpajan rinki keskiviikkona 18.9 Viikin kirkolla

Viikin kirkossa järjestetyssä Mitä kuuluu mies? -työpajassa keskusteltiin keskiviikkona 18. syyskuuta siitä, mikä miehelle on elämässä tärkeää ja millä on miehelle väliä. Pajan osallistujiksi oli kutsuttu alueella asuvia eri-ikäisiä ja eritaustaisia miehiä sekä seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä.

– Seurakunta haluaa ymmärtää, mikä miehiä liikuttaa. Siksi olemme täällä tänään. Tarkoitus on selvittää, mikä miehelle on tärkeää ja miten Malmin seurakunta voisi ansaita miehen rakkauden? pajan vetäjä, viikkiläinen maallistunut perheenisä Timo Berry totesi.

– Seurakunta ei tavoita samalla tavalla miehiä kuin naisia. Teemmekö me vääriä asioita vai kysymmekö vääriä kysymyksiä? Viikin alueella kuulutaan Malmin seurakunnassa alueellisesti vähiten kirkkoon, alle 35-vuotiaista miehistä vain kolmannes, Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka mietti.

Yksi osallistuja pohti sitä, mihin mies tarvitsee kirkkoa.

– Itselläni on aika vahva seurakuntanuoren tausta, mutta sen jälkeen en enää tiennyt mitä kirkosta haen. Haluaisin sen taas löytää.

Vaikka mies haluaa kuulua laumaan, hän tarvitsee myös omaa aikaa

Miehet saivat tehtäväksi kirjoittaa ylös, milloin ovat viimeksi toimineet arvojensa mukaan, olleet onnellisia ja miettineet elämän perimmäisiä kysymyksiä. Vastauksia kerättiin anonyymisti suljetuin lapuin ja niitä analysoitiin ryhmissä.

– Läheiset tekevät miehen onnelliseksi. Onhan ihminen laumaeläin. Silloin kun miehellä on lauma ympärillään, hän on onnellinen.

Miehet ottivat esiin aktiivisuuden lauman luomisessa eli miten mies löytää oman laumansa ja osallistuu sen luomiseen. Laumasta ei tarvitse löytyä laumanjohtajaa vaan tasavertaisuus laumassa olisi tärkeää. Lisäksi onnellisuus laumassa kasvaa, kun joku laumasta on onnellinen. Mies voi hyvin, kun lauma voi hyvin.

Toiseksi miehet nostivat esiin ajan merkityksen, ajan tärkeyden ja ajan antamisen. Ajankäyttö nähtiin arvovalintana. Mies käyttää aikaansa toisten hyväksi, mutta haluaa päättää ajankäytöstään itse.

– Elämme ajan arvon todeksi työssä, kodissa ja perheemme keskelle. Aika on ainutkertaista ja sitä ei saa koskaan takaisin.

– Lapset luovat tietyn velvollisuuden, mutta uhrautumaan ei voi lähteä. Minua ärsyttää se, kun ihmiset sanovat eläneensä lapsia varten, paikalla ollut mies muistutti.

Berry pyysi miettimään, miten miehet pyrkivät jakamaan aikaansa oikein ja mikä siinä on suurin haaste. Lopulta tultiin siihen tulokseen, että mies tarvitsee omaa aikaa ja tilaa.

Missä on onni?

Kolmantena esiin nousi onni. Kun mies kokee olevansa tärkeä ja tyytyväinen arjessa, hän on onnellinen. Miehet kertoivat onnen toteutuvan olemalla tässä ja nyt sekä läsnä itselle ja muille.

– Kun olet rohkeasti läsnä, olet onnellinen. Ego, järki, omat tavat ja ongelmat estävät miestä muuttumasta. Tarvitaan rohkeutta olla väärässä, olla eri mieltä ja epäonnistua.

Berry kysyi, mitä seurakunta voisi tehdä olemalla näissä tarpeissa läsnä. Pian miehet pohtivatkin syitä, miksi kirkkoon ei tulla.

– Kirkkoa pidetään paikkana, jossa lätistään. On aktivoiduttava ihmisten pariin. Ihmisen mukanaolo ja onnellisuus olisivat syytä olla etualalla. Täytyy pitää huolta siitä, että saadaan eritaustaisia- ja eri-ikäisiä ihmisiä yhteen. Entä miten viedään viesti syrjäytyneille ihmisille?

– Kirkon maine on loattu viimeisen kymmenen vuoden aikana tehokkaasti niin Suomessa kuin ulkomailla. Kuinka saatte korjattua naamanne niin, että ihmiset alkavat luottaa katutasolla kirkkoon?

Berry kertoi keskustelun loppuun myyntiniksin, joka on tuttuus ja luotettavuus. Kuinka tehdä kirkosta ihmisille ja miehille tutumpi ja luotettavampi?

Lopuksi Arikka lupasi, että keskustelua jatketaan vielä syksyn aikana.

– Kuulen mielelläni ajatuksia, mitä voimme seurakuntana enemmän tehdä tai miten olla enemmän läsnä. Kirkossa on hyvän elämän löytämiseksi ituja ja eväitä, joita tarvitaan ihmisenä olemisessa.

Työpaja järjestettiin osana Malmin seurakunnan palvelumuotoiluprojektia, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä seurakunnan alueella asuvien ja toimivien työikäisten ihmisten elämästä ja toiveista. Mitä kuuluu? -työpajoja on järjestetty syyskuun aikana myös Tapulissa ja Malmilla. Työpajoissa on haluttu erityisesti kuulla heitä, joita ei kirkolla muuten näy.

Seurakunnan työntekijät ovat viime kesänä kulkeneet kaduilla ja tehneet miltei sata palvelumuotoiluhaastattelua, joissa alustavasti selvitettiin aluelaisten ajatuksia kirkosta, seurakunnasta sekä omasta että seurakunnan joulusta.

Lue myös, millaisia ajatuksia Mitä kuuluu mies? -työpaja herätti pajaan osallistuneessa Arissa.