18.07. Grattis: Fredrik, Fred, Fredrika | Respons
Hela Helsingfors

Påsk: Gudstjänster, andakter och mässor i huvudstadsregionens församlingar

18.03.2024, 15:40 /  uppdaterad 20.03.2024, 15:57
Påsken är kyrkans största helg. Då firar vi att Jesus uppstod och besegrade döden. Men du måste inte fira stort - det är tillåtet att vila sig under påsken. Och hämta ny kraft i kyrkan. Välkommen!
Texten stanna upp med vitt skrivet över en bild av ett kvinnoansikte.

PALMSÖNDAG 24.3.2024

Kl. 10 Familjemässa på palmsöndagen i Matteuskyrkan. Popkören och Barnkören deltar i mässan.

Kl. 11 Kyrklunch och påskpyssel + äggjakt. Lunch: 5€/person, max 20€/familj till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar. Du kan också delta enbart i påskpysslet. Kl. 12 Musiklek för familjens minsta barn. Det kostar ingenting att delta, ingen förhandsanmälan. Adress: Åbohusvägen 3.

Kl. 10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barnen, kyrkkaffe.

Kl. 12 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. Kyrkkaffe.

Kl. 12 Högmässa i Grankulla kyrka. Kyrkkaffe i övre salen.

Kl. 12.15 Palmsöndagens gudstjänst i Esbo domkyrka

Kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen. Kyrkkaffe.

STILLA VECKAN

Mån 25.3 – Ons 27.3 kl. 19 Aktläsning i Petruskyrkan. Vi följer påskens händelser genom bibelläsning, musik och andakt.

Tis 26.3 Mässa i stilla veckan kl. 18.30 i Johannes vardagsrum, Tomaskyrkan. Gitarr och sång: Axel Sippel.

Tenebrae med gregoriansk sång i Johanneskyrkans krypta

Välkommen på en stämningsfull och meditativ musikandakt i stilla veckan, nere i kryptan under Johanneskyrkan. Ordet tenebrae kommer från latin och betyder "mörker". Under denna mässa låter man stearinljusen på altaret brinna ned tills koret är helt mörkt. Musiken utgörs av gregoriansk sång av församlingens kantorer.

Onsdag 27.3.2024 kl. 18. Adress: Högbergsgatan 12, ingång från sidodörren mot Johannesplanen.


Njut av påskens konserter i kyrkan

SKÄRTORSDAG 28.3.2024

Kl. 15 Skärtorsdagsmässa i Folkhälsanhuset i Brunakärr.

Kl. 18 Aktläsning med nattvard i Munksnäs kyrka, Petrus vokalensemble medverkar.

Kl. 18 Skärtorsdagsmässa18 i Matteuskyrkan

Kl. 18 Skärtorsdagsmässa i Gamla kyrkan.

Kl.18 Skärtorsdagsmässa i Esbo domkyrka

Kl. 19 Aktläsning med nattvard i Åggelby gamla kyrka.

Kl. 19 Skärtorsdagsmässa i S:t Jacobs kyrka på Drumsö.

Kl. 19 Tvåspråkig skärtorsdagsmässa tillsammans med Leppävaaran seurakunta i Karabacka kapell.

Kl. 20 Kvällsmässa i Grankulla kyrka.

Kl. 20 Skärtorsdagsmässa i Olars kyrka


Vit text på ett foto av en man med allvarlig blick.


LÅNGFREDAG 29.3.2024

Kl. 10 Långfredagsgudstjänst i Matteuskyrkan

Kl. 10 Aktläsning i Munksnäs kyrka.

Kl. 12 Aktläsning i Åggelby gamla kyrka.

Kl. 12 Lukaspassionen – en sjungen passionsberättelse på långfredagen I långfredagens gudstjänst i Johanneskyrkan ingår Lukaspassionen i gregoriansk version. Ta del av passionsberättelsen i sjungen version där de olika personerna sjungs av olika röster. Långfredagens gudstjänst 29.3.2024 kl. 12 i Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.

Kl. 12 Passionsgudstjänst i Grankulla kyrka.

Kl. 12:15 Långfredagsgudstjänst i Esbo domkyrka

Kl. 15 Andakt vid Jesu dödsstund i S:t Jacobs kyrka.

Kl. 15 Passionsmusik på långfredagen i Kottby kyrka.

Kl. 15 J. Haydn: Sju ord på korset. Nyberg, Kuula. Stråkkvartett.

Kl. 20 Långfredagens meditation och ljuständning i Petruskyrkan. Välkommen på en stillsam kväll med ljuständning, tystnad, bibelläsning och bön.

PÅSKLÖRDAG 30.3.2024

Kl. 20 Mässa inför påsknatten tillsammans med påskkonfirmander, Hvittorps kapell i Esbo.

Kl. 21 Passionsspelet Via Crucis på Senatstorget Läs mera

Kl. 22 Påsknattsmässa i Johanneskyrkan. Pashafest i kryptan efter mässan.

Kl. 23.30 Påsknattens mässa i Petruskyrkan.

PÅSKDAGEN 31.3.2024

Kl. 10 Påskdagens mässa i Matteuskyrkan. Kyrkokören medverkar.

Kl. 10 Påskdagens högmässa i Munksnäs kyrka, Petrus vokalensamble medverkar. Söndagsskola för barnen. Kyrkkaffe.

Kl. 12 Påskdagsmässa i Johanneskyrkan: På påskdagen deltar tre av församlingens körer i påskdagens stora festmässa i Johanneskyrkan: S:t Jacobskören och Roströsten samt Tomas vokalensemble. Välkommen med och sjunga ut påskens glädje tillsammans med oss! Söndag 31.3.2024 kl. 12, Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12.

kl. 12 Påskdagens högmässa i Åggelby gamla kyrka, Petrus vokalensamble medverkar. Kyrkkaffe.

Kl. 12 Festmässa i Grankulla kyrka. Graziakören medverkar. Festkaffe i övre salen.

Kl. 12:15 Påskmässa för hela familjen i Esbo domkyrka. Körerna EsVoces, Novena och Kråksången. Små och stora kan på egen hand vandra Påskstigen på kyrkbacken vid Esbo domkyrka, öppen dagligen 16.3–6.4.

Kl. 15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. Barnkyrka och CoolKids för barnen. Kyrkkaffe.‍

ANNANDAG PÅSK 1.4.2024

kl. 11 Predikogudstjänst i Petruskyrkan.

K. 12 Mässa med små och stora i Johanneskyrkan. Söndagsskola, lätt lunch i kryptan, äggjakt.

Kl.12.15 Högmässa på annan dag påsk i Esbo domkyrka

Kl. 15 Orgelmatiné på annandag påsk i Johanneskyrkan.

Kl. 18 Kvällsmässa i Matteuskyrkan. "Vad vi än gör så måste vi ge våra barn och unga hopp". Kvällens inbjudna talare är Pamela Granskog som talar under rubriken Hopp. Medarbetarkören står för kvällens musik. Kvällste efter kvällsmässan.

Vad vi än gör så måste vi ge våra barn och unga hopp.

Kl. 18 Kvällsmässa med välsignelse av nya hjälpledare i Grankulla kyrka. Festligt kyrkkaffe i övre salen.

Gläd dig över påskens pyssel och barnprogram i församlingarna