21.05. Grattis: Conny, Konstantin | Respons
Johannes församling

Påsktidens program i Johannes 2024

Johannes församling

07.03.2024, 15:41
Grön bakgrund, blommor, ängel

Korsvägsandakt onsdag 20.3 kl 18 i Johanneskyrkan. En meditativ och berörande vandring med Jesus från Pilauts dom till korsfästelse och gravläggning.

Mässa i stilla veckan tisdag 26.3 kl 18.30 i Johannes vardagsrum, Tomaskyrkan. Gitarr och sång: Axel Sippel.

Tenebrae onsdag 27.3 kl 18 i Johanneskyrkans krypta. En stämningsfull och meditativ musikandakt.

Skärtorsdagsmässa kl 15 i Folkhälsanhuset i Brunakärr.

Skärtorsdagsmässa kl 18 i Gamla kyrkan.

Skärtorsdagsmässa kl 19 i S:t Jacobs kyrka.

Långfredagsgudstjänst kl 12 i Johanneskyrkan.

Andakt vid Jesu dödsstund på långfredagen kl 15

i S:t Jacobs kyrka.

Påsknattsmässa kl 22 i Johanneskyrkan. Pashafest i kryptan efter mässan.

Påskdagsmässa kl 12 i Johanneskyrkan. Församlingens körer medverkar.

Mässa med små och stora på annandag påsk kl 12 i Johanneskyrkan. Söndagsskola, lätt lunch i kryptan, äggjakt.

Orgelmatiné på annandag påsk kl 15 i Johanneskyrkan.