29.05. Grattis: Oliver, Olivia, Livia, Liv | Respons
Hela Helsingfors

Matteus församling väljer ny kyrkoherde i vår

04.01.2023, 14:11 /  päivitetty 09.01.2023, 08:44
Vem ska leda Matteus församling i framtiden? Tjänsten som kyrkoherde är öppen att sökas under januari månad.
Kolme äänestyskoppia Kallion kirkolla, joissa äänestäjiä

Församlingsrådet i Matteus församling beslöt redan i december att det blir direkt val ifall det kommer fler än en sökande till tjänsten. Det betyder att församlingsborna själva får rösta om vem som ska bli den nya kyrkoherden.

– Jag tycker det är roligt att medlemmarna själva får vara aktiva och påverka, säger Helene Liljeström som är tf kyrkoherde i församlingen sedan hösten 2020.

Tjänsten som kyrkoherde söks hos domkapitlet i Borgå stift och det är också domkapitlet som granskar de sökandes behörighet och placerar dem i förslagsrum.

Men även om det är domkapitlet som ser till den formella sidan av valet, så får församlingsborna ändå själva rösta fram den profil de vill ha som ledare i församlingen.

– Det är en konkret möjlighet för medlemmarna att aktivera sig i församlingen och tycka till om ledarskapet i kyrkan, säger Liljeström.

Som församling och arbetsplats är Matteus både intressant och utmanande. Miljön är internationell eftersom Matteus församling också är hemförsamling för de engelska och ryska församlingsgemenskaperna, och kyrkoherden närmaste chef för dessa gemenskapers anställda.

Kyrkan, som ligger granne med Helsingfors största köpcentrum, hyser också en restaurang Waste&feast samt specialungdomsarbetet Snellu. Matteus församling har knappa 5000 medlemmar och är den minsta församlingen i Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Tjänsten söks hos domkapitlet 9.1–1.2.2023. Se ANNONS här

Domkapitlet sammanträder den 7.2.2023.

Frågor kan riktas till Helene Liljeström: tfn 09-2340 7310 / helene.liljestrom@evl.fi