11.12. Grattis: Daniel, Dan, Daniela | Respons
Matteus församling

Kyrkoherdetjänsten i Matteus församling ledig att sökas

22.12.2022, 12:04 /  päivitetty 09.01.2023, 08:45
Domkapitlet i Borgå stift öppnade vid sitt decembermöte kyrkoherdetjänsten i Matteus församling. Den är ledig att sökas inom januari 2023.
Toppen av Matteuskyrkans torn en vacker, solig dag.

Kyrkoherdetjänsten i Matteus församling förklaras ledig att sökas 9.1–1.2.2023.

Valet förrättas som ett direkt val. Tjänsten är placerad i kravgrupp K10. Den som söker en kyrkoherdetjänst ska ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete.

Språkkraven är: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska. Ett godtagbart läkarintyg och ett matrikelutdrag bör bifogas ansökan. Domkapitlet intervjuar de sökande.

Under ansökningsprocessen förs lönesamtal med de sökande, så att tjänsteinnehavaren vet på vilken nivå lönen kommer att fastställas när tjänsteutövningen inleds. Då kan tjänsteinnehavaren också framföra sitt eget löneönskemål.

Tjänsterna söks hos domkapitlet 9.1–1.2.2023.

Domkapitlet granskar de sökandes behörighet och utför möjliga intervjuer 7.2.2023.

Dokument tas emot och skickas i första hand elektroniskt på adressen borga.domkapitel@evl.fi. Dokument kan skickas per post på adressen är PB 30, 06101 Borgå eller hämta direkt till domkapitlet under tjänstetid. Mera info

Frågor gällande tjänsten kan utöver till domkapitlet också riktas till tf kyrkoherde Helene Liljeström: tfn 09-2340 7310 / helene.liljestrom@evl.fi

Matteus församling är som arbetsplats både intressant och utmanande. Miljön är internationell eftersom Matteus församling också är hemförsamling för de engelska och ryska församlingsgemenskaperna, och kyrkoherden närmaste chef för dessa gemenskapers anställda.

Kyrkan, som ligger granne med Helsingfors största köpcentrum, hyser också en restaurang Waste&feast samt specialungdomsarbetet Snellu. Matteus församling har knappa 5000 medlemmar och är den minsta församlingen i Helsingfors kyrkliga samfällighet.