07.07. Grattis: Klas, Klaus | Respons
Hela Helsingfors

Här är de svenskspråkiga kandidaterna i församlingsvalet

Församlingar

20.09.2018, 12:28 /  uppdaterad 15.11.2018, 12:18
I november väljer församlingarna nya beslutsfattare. Här hittar du de svenskspråkiga kandidaterna i Helsingfors.
Min röst, mitt val, min kyrka.

Johannes församlings kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige

I KANDIDATLISTA FOLKKYRKANS VÄNNER

2 GUSEFF Fredrik partisekreterare Tölö

3 HARMS-AALTO Martina FM, verksamhetsledare Rödbergen

4 JOHANSSON Mikael handelstekniker Mejlans

5 KESKINEN Lotta EM, fondanalytiker Drumsö

6 LUMIVIRTA Sabina religionslärare Vallgård

7 MELIN Olav TM, chefredaktör emeritus Drumsö

8 NYBACK Virva stiftssekreterare för personalvård Drumsö

9 STENBÄCK Henrik generalsekreterare Drumsö

10 SÄLLSTRÖM Kalle verksamhetsledare Kronohagen

Kandidater i valet till Johannes församlings församlingsråd

I KANDIDATLISTA FOLKKYRKANS VÄNNER

11 ANDERSÉN Markus företagare Drumsö

12 BERGMAN Justus DI Drumsö

13 BERGMAN Simon designer Arabiastranden

14 BJÖRNBERG Maria FM Gardesstaden

15 GRÄSBECK Solveig FM, pianopedagog Bortre Tölö

16 GUSEFF Fredrik partisekreterare Tölö

17 HARMS-AALTO Martina FM, verksamhetsledare Rödbergen

18 HOLM Björn ITK-lärare, pensionär Drumsö

19 JOHANSSON Mikael handelstekniker Mejlans

20 KAINULAINEN Leena hälsovårdare, pensionär Drumsö

21 KESKINEN Lotta EM, fondanalytiker Drumsö

22 LAGERGREN Henry studentmerkonom Ulrikasborg

23 LUMIVIRTA Sabina religionslärare Vallgård

24 LÅNGBACKA Hedvig FM, redaktör Rödbergen

25 NORDSTRÖM Nanny PM Drumsö

26 NYBACK Virva stiftssekreterare för personalvård Drumsö

27 PALMÉN Sofia studerande Drumsö

28 SÄLLSTRÖM Kalle verksamhetsledare Kronohagen

29 SÄRS Atti pensionerad församlingssekreterare Gräsviken

30 ÖHMAN Pia socialarbetare Mejlans

Matteus församlings kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige

I Matteus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal, som skall inväljas och därför sker inget val. De invalda är: Kai Ahola, EM från Stensböle Rolf Steffansson, TM, verksamhetsledare från Degerö Anders Wikström, chef för medelanskaffning från Östersundom och Suppleant: Ingmar Tollander, DE från Jollas

Kandidater i valet till Matteus församlings församlingsråd

I KANDIDATLISTA VÅRT MATTEUS

6 ERIKSON-BLOMFELT Gun PeM, biträdande rektor Degerö

7 AHOLA Kai EM Stensböle

8 LAMPENIUS Markus DI Botby

9 BRUUN Eva CGR-revisor Nordsjö

10 SÖDERSTRÖM Annica FK Nordsjö

11 WESTERLING Maria diakonissa, administrativ assistent Nordsjö

12 GÄDDA Matias byggnadsingenjör Stensböle

13 GULL Ann-Sofi PeM, biträdande rektor Östersundom

14 NORDSTRÖM Siv arkitekt Nordsjö

15 VIKSTRÖM Ulf DI Botby

16 SALENIUS Jan-Anders FM, lektor Degerö

17 WIKSTRÖM Anders chef för medelanskaffning Östersundom

18 SALOKIVI Jouni DI, FM Brändö

II KANDIDATLISTA FÖR BARN OCH UNGA I MATTEUS

19 LEMSTRÖM Niclas studerande Botby

20 HILDÉN Daniela ungdomsarbetsledare Mellungsbacka

21 VIKSTRÖM Anton studerande Havsrastböle

22 KAARO Axel studerande Hertonäs strand

23 BERGMAN Jenny-Maria ämneslärare Mellungsby 24

BLAUBERG Rolf lektor Degerö

25 ÅKERLUND Marina optiker Östersundom

Petrus församlings kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige

I Petrus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal, som skall inväljas och därför sker inget val. De invalda är: Bengt Lassus, pensionerad präst från Norra Haga Björn Månsson, journalist, pensionär från Mosabacka Christoffer Perret, företagare från Södra Haga Suppleanter: Tuomas Anttila, lektor i religion från Lillhoplax Matias Ekkerhaugen, produktutvecklingsingenjör från Lassas

Kandidater i valet till Petrus församlings församlingsråd

I KANDIDATLISTA PETRUS FÖR ALLA

7 DJUPSJÖBACKA Sonja klasslärare, TM Munkshöjden

8 GRANLUND Jona studerande, mångsysslare Stapelstaden

9 SANDSTRÖM Caroline FD, huvudredaktör Munksnäs

10 STEN Maria pastor Munkshöjden

11 ÅVALL Ann-Kristin informatiker Kottby

II KANDIDATLISTA TRO OCH GEMENSKAP

12 ANTTILA Tuomas lektor i religion Hoplax

13 GAUFFIN Jonatan studerande Håkansåker

14 LAMPIKOSKI Elisabeth FM, pensionerad translator Boxbacka

15 LASSUS Britta pensionerad speciallärare Norra Haga

16 LINDÉN Göran ML Svedängen

17 NYSTRÖM Annika FM, PM Svedängen

18 PERRET Johannes EM Magnuskärr

19 RISKA Ingrid lärare Gamlas

III KANDIDATLISTA PETRUS FRAMTID

20 PERRET Christoffer företagare Södra Haga

21 PIMENOFF Susanna företagare, FM Åggelby

22 AUDAS-KASS Amanda gymnasielärare Södra Haga

23 MIKKONEN Tommy idrottsinstruktör Malmgård

24 AIROLA Amos teol. stud. Gamlas

25 FOUGSTEDT Mikaela studerande Krämertskog

26 EKKERHAUGEN Matias produktutvecklingsingenjör Lassas

27 HEDENGREN Rufus tv- och radioredaktör Sockenbacka