27.05. Grattis: Ingeborg | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Vem ska bestämma i Matteus? På söndag är det församlingsval

Matteus församling

10.10.2018, 16:06 /  uppdaterad 15.11.2018, 09:35
Hurudan ska din kyrka vara? På söndag den 18 november har du möjlighet att påverka genom att rösta i församlingsvalet. Under valdagen ordnas också program i kyrkan för alla åldrar.

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I valet utses förtroendevalda i församlingarna för en mandatperiod på fyra år. De beslutar bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur. Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet.

Församlingsrådet

Församlingsrådet sköter verksamheten i en församling som hör till en kyrklig samfällighet. Medlemmarna i församlingsrådet planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Gudstjänstlivet, musikarbetet, barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.

De personer som valts vid församlingsvalet representerar församlingens medlemmar och ska samarbeta med församlingens personal.

På valdagen 18.11 öppnas valurnan kl. 11 och stängs kl. 20.

Matteus församlings församlingsbor kan rösta i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Kom ihåg identitetsbevis!

Under dagen ordnas det program för alla åldrar.