22.10. Grattis: Anita, Anja | Respons | Suomeksi | In English

Hela Helsingfors

Vem ska bestämma i Matteus? Församlingsval den 18.11

Matteus församling

10.10.2018, 16:06 /  uppdaterad 16.10.2018, 16:11
Hurudan ska din kyrka vara? Församlingsvalet hålls i november 2018. Förhandsröstningen pågår mellan tisdagen den 6 och lördagen den 10 november. Ordinarie valdag är söndagen den 18 november.

Församlingsval förrättas vart fjärde år. I valet utses förtroendevalda i församlingarna för en mandatperiod på fyra år. De beslutar bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur. Du kan själv påverka besluten i din församling genom valet.

Församlingsrådet

Församlingsrådet sköter verksamheten i en församling som hör till en kyrklig samfällighet. Medlemmarna i församlingsrådet planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet. Församlingsrådet fattar beslut om församlingens verksamhet och väljer medarbetare. Gudstjänstlivet, musikarbetet, barnverksamheten, ungdomsarbetet, arbetet bland äldre och diakonin hör till församlingsrådets behörighet.

De personer som valts vid församlingsvalet representerar församlingens medlemmar och ska samarbeta med församlingens personal.